„Jezus wyszedł na górę i powiedział: Błogosławieni ubodzy w duchu!”

Wspólnota Błogosławieństw jest wspólnotą katolicką obecną w 20 państwach. Jedną rodzinę tworzą siostry, bracia, kapłani i świeccy, małżeństwa i osoby stanu wolnego, którzy dzielą się życiem braterskim, życiem modlitwy i misjami. Pragną iść za Chrystusem na drodze Błogosławieństw.

Dają świadectwo……

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” Mt 5,7