Sakramenty i Liturgia

„Ziemska liturgia daje  nam  przedsmak  uczestnictwa w liturgii  niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście, Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy.”  (Sacrosanctum Concilium Nr 8)

Życie sakramentalne

Eucharystia i sakrament pojednania umacniają nas w codziennej drodze do świętości i towarzyszą nam w życiu wiary, nadziei i miłości. Siedem sakramentów jest uprzywilejowanymi kanałami Bożej łaski w naszym życiu.

Celebracja liturgii jednoczy nas z niebiańskim uwielbieniem

Wspólnota, poruszona świadectwem pierwszych chrześcijan, którzy „trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” (Dz 2, 42), przywiązuje szczególną wagę do liturgii. „Liturgia, jako wejście sacrum w czas i przestrzeń, pozwala nam uczestniczyć w wieczności i nieskończoności Boga, i dzięki temu antycypuje przyjście Królestwa” (Księga Życia, nr 51).

Je souhaite recevoir vos newsletters

  *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

  “Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

  1er octobre :
  fête de sainte Thérèse de lisieux

  Soirées
  pétales de roses