Co tydzień obchodzimy Małe Triduum (wspomnienie trzech świętych dni), którego kulminacją jest niedzielna celebracja Zmartwychwstania.

W czwartkowy wieczór rozważamy nieskończoną miłość Jezusa i ustanowienie Eucharystii. Towarzyszymy Jezusowi w Getsemani przez specjalne nabożeństwo, po którym następuje Godzina Święta lub nocna Adoracja.

W piątek spoglądamy na Krzyż, kontemplując pasję Jezusa. Jest to dzień postu i modlitwy,
a wieczorem, w komunii z naszymi starszymi braćmi w wierze, upamiętniamy dzieło Stworzenia. Gromadzimy się przy stole, aby przyjąć pokój i błogosławieństwo szabatu poprzez liturgię domową, z zapożyczonymi elementami tradycji żydowskiej i pieśni hebrajskich. Dziękujemy również za dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa, Mesjasza Izraela.

Sobotę, siódmy dzień tygodnia, przeżywamy z Dziewicą Maryją, która nie straciła nadziei, nawet w godzinie ciemności. Wraz z Nią czekamy na godzinę, w której Chrystus objawi swoje ostateczne zwycięstwo nad mocą zła.

Niedziela, dzień Zmartwychwstania

Każdy tydzień przeżywamy, w modlitwie wspólnotowej i osobistej, jako drogę wiodącą ku niedzieli – Zmartwychwstania Pańskiego. Wchodzimy w tę tajemnicę w sobotni wieczór, przez celebrowanie Nieszporów Zmartwychwstania i przez wspólną uroczystą kolację, po której są tańce Izraelskie. W taki sposób wyrażamy naszą radość i dziękczynienie.

W sposób szczególny dbamy o niedzielną liturgię, by podkreślić wagę tego święta, które w pewien sposób zapowiada ucztę godów Baranka. Niedziela jest par excellence dniem, który gromadzi nas dla wspólnej modlitwy i życia braterskiego, na wzór pierwszych chrześcijan. Jak mówi św. Paweł: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”. Dlatego też w łasce Zmartwychwstania Chrystusa nasze życie wspólnotowe jest stale odnawiane.

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.

Vivez l'Avent à
l'école des Saints

/

Inscrivez-vous pour suivre notre parcours viidéo

Pictos-bougies-avent-2022