Co tydzień obchodzimy Małe Triduum (wspomnienie trzech świętych dni), którego kulminacją jest niedzielna celebracja Zmartwychwstania.

W czwartkowy wieczór rozważamy nieskończoną miłość Jezusa i ustanowienie Eucharystii. Towarzyszymy Jezusowi w Getsemani przez specjalne nabożeństwo, po którym następuje Godzina Święta lub nocna Adoracja.

W piątek spoglądamy na Krzyż, kontemplując pasję Jezusa. Jest to dzień postu i modlitwy,
a wieczorem, w komunii z naszymi starszymi braćmi w wierze, upamiętniamy dzieło Stworzenia. Gromadzimy się przy stole, aby przyjąć pokój i błogosławieństwo szabatu poprzez liturgię domową, z zapożyczonymi elementami tradycji żydowskiej i pieśni hebrajskich. Dziękujemy również za dzieło odkupienia dokonane przez Jezusa, Mesjasza Izraela.

Sobotę, siódmy dzień tygodnia, przeżywamy z Dziewicą Maryją, która nie straciła nadziei, nawet w godzinie ciemności. Wraz z Nią czekamy na godzinę, w której Chrystus objawi swoje ostateczne zwycięstwo nad mocą zła.

Niedziela, dzień Zmartwychwstania

Każdy tydzień przeżywamy, w modlitwie wspólnotowej i osobistej, jako drogę wiodącą ku niedzieli – Zmartwychwstania Pańskiego. Wchodzimy w tę tajemnicę w sobotni wieczór, przez celebrowanie Nieszporów Zmartwychwstania i przez wspólną uroczystą kolację, po której są tańce Izraelskie. W taki sposób wyrażamy naszą radość i dziękczynienie.

W sposób szczególny dbamy o niedzielną liturgię, by podkreślić wagę tego święta, które w pewien sposób zapowiada ucztę godów Baranka. Niedziela jest par excellence dniem, który gromadzi nas dla wspólnej modlitwy i życia braterskiego, na wzór pierwszych chrześcijan. Jak mówi św. Paweł: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba”. Dlatego też w łasce Zmartwychwstania Chrystusa nasze życie wspólnotowe jest stale odnawiane.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir