Doświadczenie Pięćdziesiątnicy i wymiar eschatologiczny były od samego początku w sercu charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw.

Zrodzona w nurcie Odnowy Charyzmatycznej, Wspólnota pragnie być prowadzona przez Ducha Świętego. Uczy się uległości i oddania się Duchowi, który wieje tam, gdzie chce, i kiedy chce, i który pomaga iść drogą do Królestwa, które nadchodzi.

Jak określa nasza Księga Życia, każdy członek Wspólnoty realizuje to wezwanie, zgodnie z własnym stanem życia, przez:

  • intensywne życie zjednoczenia z Bogiem, poprzez poszukiwanie nieustannej modlitwy serca, w szkole Kościoła Prawosławnego i wierną praktykę modlitwy, według szkoły karmelitańskiej;
  • regularne życie sakramentalne;
  • celebrację liturgii, która jednoczy nas z niebiańskim uwielbieniem;
  • praktykę żarliwego uwielbienia i praktykowania charyzmatów;
  • zawierzenie się Matce Bożej;
  • modlitwę w zjednoczeniu z ludem Izraela i w jego intencji, aby przyspieszyć wypełnienie planów Bożych względem niego i wszystkich narodów;
  • gorliwą modlitwę za wszystkich chrześcijan, aby dojść do pełnej jedności.

   „Celem życia chrześcijanina jest nabycie Ducha Świętego. „
Święty Serafin z Sarowa (1759-1833), jeden ze świętych patronów Wspólnoty.

 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir