Doświadczenie Pięćdziesiątnicy i wymiar eschatologiczny były od samego początku w sercu charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw.

Zrodzona w nurcie Odnowy Charyzmatycznej, Wspólnota pragnie być prowadzona przez Ducha Świętego. Uczy się uległości i oddania się Duchowi, który wieje tam, gdzie chce, i kiedy chce, i który pomaga iść drogą do Królestwa, które nadchodzi.

Jak określa nasza Księga Życia, każdy członek Wspólnoty realizuje to wezwanie, zgodnie z własnym stanem życia, przez:

  • intensywne życie zjednoczenia z Bogiem, poprzez poszukiwanie nieustannej modlitwy serca, w szkole Kościoła Prawosławnego i wierną praktykę modlitwy, według szkoły karmelitańskiej;
  • regularne życie sakramentalne;
  • celebrację liturgii, która jednoczy nas z niebiańskim uwielbieniem;
  • praktykę żarliwego uwielbienia i praktykowania charyzmatów;
  • zawierzenie się Matce Bożej;
  • modlitwę w zjednoczeniu z ludem Izraela i w jego intencji, aby przyspieszyć wypełnienie planów Bożych względem niego i wszystkich narodów;
  • gorliwą modlitwę za wszystkich chrześcijan, aby dojść do pełnej jedności.

   „Celem życia chrześcijanina jest nabycie Ducha Świętego. „
Święty Serafin z Sarowa (1759-1833), jeden ze świętych patronów Wspólnoty.

 

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.

Vivez l'Avent à
l'école des Saints

/

Inscrivez-vous pour suivre notre parcours viidéo

Pictos-bougies-avent-2022