Doświadczenie Pięćdziesiątnicy – Zesłania Ducha Świętego

Doświadczenie Pięćdziesiątnicy i wymiar eschatologiczny były od samego początku w sercu charyzmatu Wspólnoty Błogosławieństw.

Zrodzona w nurcie Odnowy Charyzmatycznej, Wspólnota pragnie być prowadzona przez Ducha Świętego. Uczy się uległości i oddania się Duchowi, który wieje tam, gdzie chce, i kiedy chce, i który pomaga iść drogą do Królestwa, które nadchodzi.

Jak określa nasza Księga Życia, każdy członek Wspólnoty realizuje to wezwanie, zgodnie z własnym stanem życia, przez:

  • intensywne życie zjednoczenia z Bogiem, poprzez poszukiwanie nieustannej modlitwy serca, w szkole Kościoła Prawosławnego i wierną praktykę modlitwy, według szkoły karmelitańskiej;
  • regularne życie sakramentalne;
  • celebrację liturgii, która jednoczy nas z niebiańskim uwielbieniem;
  • praktykę żarliwego uwielbienia i praktykowania charyzmatów;
  • zawierzenie się Matce Bożej;
  • modlitwę w zjednoczeniu z ludem Izraela i w jego intencji, aby przyspieszyć wypełnienie planów Bożych względem niego i wszystkich narodów;
  • gorliwą modlitwę za wszystkich chrześcijan, aby dojść do pełnej jedności.

   „Celem życia chrześcijanina jest nabycie Ducha Świętego. „
Święty Serafin z Sarowa (1759-1833), jeden ze świętych patronów Wspólnoty.

 

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.
French FR German DE Hungarian HU Italian IT Portuguese PT Spanish ES

L'été avec les Béatitudes

Se ressourcer cet été en famille, en couple ou individuellement,
entre jeunes ou enfants...