Świeccy (małżeństwa i osoby stanu wolnego)

Pilne wezwanie

Gałąź świeckich składa się z mężczyzn i kobiet, świeckich (małżeństwa, osoby wolnego stanu i osoby składające ślub celibatu) i duchowieństwa (diakoni stali), którzy, odpowiadając na wezwanie Pana, chcą Go naśladować, żyjąc charyzmatem Wspólnoty Błogosławieństw. Świeccy poświęcają swoje życie dla Pana, żyjąc według ducha rad ewangelicznych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) i ducha Błogosławieństw (Mt 5, 1-12), aby być w świecie świadkami Ewangelii i znakiem nadchodzącego królestwa.
Ich wybór zaangażowania się we Wspólnocie jest jednocześnie odpowiedzią na pilne wezwanie, które Kościół kieruje do świeckich (od Soboru Watykańskiego II), aby dążyli do świętości, która płynie z łaski Chrztu Świętego, i do pełnego uczestnictwa w misji Kościoła.

Życie braterskie i wspólnotowe

Pary małżeńskie, rodziny i osoby stanu wolnego wybierają pewną formę życia wspólnotowego i braterskiego, taką, która jest dla nich możliwa.
W związku z tym, różne są sposoby zaangażowania się świeckich we Wspólnocie, tak by każdemu umożliwić wytrwanie w powołaniu, mimo ograniczeń, jakie mogą się pojawić w ich życiu.

 • Mogą wybrać życie w jednym z domów Wspólnoty. Rodziny mają w nim swoje mieszkania lub domy. Żyją życiem wspólnotowym, na co dzień, w swojej gałęzi lub z całą Wspólnotą.
 • Inni wybierają życie poza domem Wspólnoty, we własnym mieszkaniu lub domu. Przynależą do jednego z domów Wspólnoty i uczestniczą w jego życiu raz w tygodniu.
 • Wreszcie, niektórzy mogą utworzyć bractwo, które się spotyka raz w tygodniu. W tym przypadku członkowie nie mieszkają w tym samym miejscu, a spotkania odbywają się w domu poszczególnych członków lub w jakimś innym wybranym miejscu.

 

Życie modlitewne

Pary małżeńskie lub osoby stanu wolnego Wspólnoty Błogosławieństw dążą do głębokiej i nieustannej modlitwy. Z powodu ich rodzinnego i zawodowego zaangażowania muszą rozwijać życie modlitewne gdzie się tylko da i w każdym czasie. Starają się jednak zachować w sercu swojego dnia jakiś czas tylko dla Boga. W ten sposób przypominają sobie, że modlitwa i Słowo Boże jest źródłem wszelkiej duchowej płodności.
Świeccy uczestniczą na ile to możliwe, w życiu liturgicznym Wspólnoty. Są również zaangażowani w rozwój prawdziwego, osobistego, rodzinnego i małżeńskiego życia modlitewnego.

Praca

Świeccy Wspólnoty podejmują działalność zawodową w społeczeństwie, w Kościele lub w apostolacie Wspólnoty razem osobami konsekrowanymi. Dzięki temu rodziny zapewniają sobie i swoim dzieciom byt.
Przeżywają swoją pracą i działalność w życiu społecznym, jako misję – bycia świadkami wartości Ewangelii i znakiem miłosierdzia Chrystusa dla wszystkich.

Misja

Pary małżeńskie i osoby stanu wolnego, którym leży na sercu ewangelizacja i dzieła miłosierdzia, uczestniczą przede wszystkim w misjach i apostolatach Wspólnoty, w komunii z kapłanami, braćmi i siostrami.
Niektórzy mogą mieć misje powierzone przez Wspólnotę albo misje bardziej osobiste.

Kontrakt

Osobisty kontrakt wyraża zaangażowanie każdego świeckiego wobec Boga i Wspólnoty w ramach gałęzi świeckich. Kontrakt jest przygotowywany na okres jednego roku przez każdego świeckiego członka Wspólnoty, w porozumieniu ze swoim przełożonym. Bierze pod uwagę poziom zaangażowania, sytuację zawodową, miejsce zamieszkania, życie braterskie i modlitewne, życie apostolskie, formację.

Je souhaite recevoir vos mails de nouvelles

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

  Je souhaite recevoir vos newsletters

   *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

   “Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

   Goutte d'eau
   goutte d'eau miroir