Życie apostolskie

Wspólnota nie istnieje sama dla siebie, jej celem nie jest ona sama. Życie apostolskie jej członków umożliwia dzielenie się darami i łaskami, które każdy otrzymuje w modlitwie i w życiu braterskim, aby następnie zanieść je światu i Kościołowi (Redemptoris missio, n° 3)

Życie apostolskie jest przejawem życia wewnętrznego; jest możliwością doświadczania działania Boga i mocy Ducha przez dar z siebie. Jest to również uprzywilejowany sposób, by świadczyć o pięknie, bogactwie i komplementarności ludu Bożego.

Od samego początku Wspólnota Błogosławieństw otaczała szczególną troską ubogich i osoby cierpiące. Pragnęła nieść im współczucie i pocieszenie Chrystusa. Dlatego bardzo wcześnie Wspólnota rozwinęła wiele dzieł charytatywnych i humanitarnych.

Wspólnota czuje pilną potrzebę zareagowania na największą nędzę współczesnego świata, jaką jest nieznajomość Chrystusa. Z tego powodu pragnie ze wszystkich sił zaangażować się, aby szerzyć Ewangelię. Czyni to w bardzo różnorodny sposób, zgodnie z wezwaniami, które sama może odczuwać lub według potrzeb Kościoła. W ten sposób uczestniczy w nowej ewangelizacji i kładzie szczególny nacisk na duszpasterstwo rodzin i młodych.

Wreszcie, poprzez sztukę i piękno, Wspólnota chce dać świadectwo o powszechnym powołaniu człowieka, którym jest „wyśpiewać” piękno Stworzenia.

 

Aby dowiedzieć się więcej…

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite recevoir vos mails de nouvelles

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

  Je souhaite recevoir vos newsletters

   *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

   “Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

   Goutte d'eau
   goutte d'eau miroir