Dzieła charytatywne i humanitarne

W duchu Błogosławieństw, jesteśmy wezwani, by służyć ubogim i chorym poprzez dzieła charytatywne i humanitarne.
Ta wrażliwość na ubogich dała początek różnym formom apostolatu we Wspólnocie Błogosławieństw:

Dzieła charytatywne – miłosierdzia:

Poprzez przyjmowanie ubogich i chorych w naszych domach

 • „Chcemy także rozpoznać Emmanuela w każdym człowieku, w każdym małym proszącym o szklankę wody. Dlatego dajemy schronienie i żywność każdemu, kto do nas przychodzi, szczególnie oddajemy szacunek naszym panom- ubogim, dla których nie ma miejsca w gospodzie ludzkich serc.” Księga życia, nr 10
  Praktyka gościnności i jałmużny jest integralną częścią naszego życia. W większości naszych domów przyjmujemy osoby w trudnej sytuacji życiowej. Niektóre nasze domy, by lepiej służyć ubogim, współpracują z władzami miejskimi i z opieką społeczną.
 • Dom w Saint Broladre (Francja) przyjmuje osoby niepełnosprawne fizycznie i psychicznie, ubogich, wykluczonych. Ta prostota życia, w atmosferze modlitwy, pracy i braterstwa na łonie Wspólnoty, pomaga ludziom wzrastać w dojrzałości i pewności siebie.
 • Schronisko Św. Wincentego a Paulo w Pont-Saint-Esprit (Francja) przyjmuje bezdomnych mężczyzn; jest otwarte 24 godziny na dobę.

Poprzez słuchanie i towarzyszenie

 • Niektóre domy we Francji (na przykład Valcluse) lub za granicą, zajmują się posługą słuchania, odwiedzaniem więźniów lub chorych…
 • Bractwo Św. Kamila de Lellis, przynależące do Wspólnoty Błogosławieństw – proponuje osobom z trudnościami, towarzyszenie mające na celu odnowę wewnętrzną.

Dzieła humanitarne …

W służbie dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji.

 • Szpital w Kabindzie (Demokratyczna Republika Konga), opiekuje się niedożywionymi dziećmi.
 • W Niemczech, Dom Św. Rafała zajmuje się dziećmi z ciężką niepełnosprawnością.
 • W Wietnamie, Wspólnota utworzyła ośrodek w Tan Thong, w którym przyjęto dziewięćdziesiąt dzieci i młodzieży (głuchoniemych, psychicznie lub fizycznie niepełnosprawnych). W Sajgonie i na jego przedmieściach, Wspólnota prowadzi dwa ośrodki dla chłopców i dziewcząt, których celem jest pomoc w nauce.

W służbie potrzebującym kobietom

 • W Mali, w Bamako, nasz dom przyjmuje młode, samotne matki, odrzucone przez swoje otoczenie. Wspólnota otacza je opieką na czas ciąży i porodu, aż do momentu, kiedy będą mogły osiągnąć wystarczającą autonomię. To miejsce pozwala im otrzymać szkolenie na temat higieny, podstawy czytania i pisania, i naukę rzemiosła potrzebną w ich reintegracji społeczno-zawodowej.
 • W Hiszpanii Wspólnota zarządza diecezjalnym domem dla samotnych kobiet w ciąży.

W służbie „trędowatym” tego świata

„Bliscy Ubogiemu z Asyżu, Wspólnota pragnie zwrócić wzrok na „trędowatych” tego świata, na wszystkie cierpienia fizyczne, moralne i psychologiczne ludzkości, która wydaje się być bez nadziei. Również działalność nad złagodzeniem ludzkiej nędzy jest traktowana nie tylko jako humanitarny obowiązek, ale jako kochający pocałunek w imieniu Tego, który wziął na siebie ludzkie cierpienie.” Księga życia, nr 11

 • W Demokratycznej Republice Konga, szpital w Kabindzie jest pierwszą misją, którą Wspólnota podjęła w Afryce, w 1982 roku. W tym bardzo odizolowanym regionie, z dala od dużych aglomeracji, szpital zajmuje się populacją liczącą 264 000 mieszkańców, rozproszoną na powierzchni 19 800 km². Stał się on głównym szpitalem regionu, z 225 łóżkami w 6 oddziałach: medycyna mężczyzn i kobiet, chirurgia, położnictwo, neonatologia i pediatria z „oddziałem intensywnego żywienia terapeutycznego” (UNTI), który zajmuje się ciężkimi przypadkami niedożywienia.
 • W Mbuji Mayi, w Demokratycznej Republice Konga, stolicy prowincji liczącej dwa miliony mieszkańców, Wspólnota utworzyła ważne centrum okulistyczne. Jest to jedyna wyspecjalizowana instytucja na obszarze 190 000 km obejmującej 8 milionów mieszkańców. Ośrodek ten istnieje od 2006 roku, a od 2013 roku jest w trakcie przebudowy, aby móc przyjąć chorych w lepszych warunkach. Każdego roku jest tutaj leczonych 18000 pacjentów, wykonuje się 1600 operacji, w tym 1000 z powodu zaćmy. Dr Richard Hardi, świecki członek Wspólnoty Błogosławieństw, jest jedynym specjalistą w promieniu 500 km.
 • Wspólnota Błogosławieństw prowadzi również bezpłatną przychodnię w Bangui w Republice Środkowoafrykańskiej.
 • W Peru, obok parafii Callao, została utworzona poradnia stomatologiczna, świadcząca usługi dla ubogich, w obniżonych cenach.

NGO – „Alliances Internationales”

W 1986 roku Wspólnota Błogosławieństw założyła organizację pozarządowe – „Alliances Internationales”. Jej misją jest wspieranie charytatywnych i humanitarnych projektów, w krajach rozwijających się. Dzieła te są prowadzone przez Wspólnotę Błogosławieństw lub lokalne stowarzyszenia, z którymi Wspólnota współpracuje. We Francji jest ona uznawana przez władze jako „Stowarzyszenie pomocy i wsparcia”, co pozwala na otrzymywanie darowizn i spadków.

W 2015 roku „Alliances Internationales” założyła Fundację Talitha, która przynależy do Fundacji Caritas-France, dzięki czemu może otrzymywać darowizny odliczane od podatku (IFI).

Więcej o…

 

 

Życie apostolskie Wspólnoty Błogosławieństw to także…

 

Je souhaite recevoir vos newsletters

  *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

  We were unable to confirm your registration.
  Your registration is confirmed.