Siostry

Konsekracja

Siostry Wspólnoty Błogosławieństw składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Zobowiązują się do osobistej i głębokiej zażyłości z Chrystusem, ich Oblubieńcem, i do miłości bliźniego, by kochać każdego miłością Chrystusa.

Kontemplacja

To właśnie poprzez życie modlitewne siostry mogą być znakiem Chrystusa. Celebracja Eucharystii, źródło i szczyt każdego dnia, codzienna godzinna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, Liturgia Godzin,  Lectio Divina i nabożeństwo do Maryi Panny, przez codzienne zawierzanie się i modlitwę różańcową, wszystkie te środki są po to, by wzmacniać zażyłość z Chrystusem. Siostry starają się dążyć do modlitwy nieustannej, słuchając Ducha Świętego we wszystkich okolicznościach.

Komunia

Kontemplacja Boga otwiera na radosną komunię braterską, gdzie każdy uważa drugiego za wyżej stojącego od siebie (Flp 2,3). Siostry starają się zakorzenić i wzrastać w Miłości. Ich komunia jest przeżywana w gałęzi sióstr w określonych momentach (posiłki, wspólne wycieczki), gdzie każda troszczy się o lepsze poznanie drugiej. W tych relacjach siostrzanych, prostota, bezinteresowność, szukanie dobra drugiego, ale także dialog, przebaczenie, pojednanie, będą zawsze uprzywilejowane. Również z braćmi i świeckimi ze Wspólnoty siostry pragną żyć w prawdziwej braterską komunii.

Misja

Siostry świadczą przede wszystkim przez ich życie konsekrowane. To z ich życia w zjednoczeniu z Bogiem, wypływają różnorodne działania apostolskie, związane ściśle z duchowością Wspólnoty Błogosławieństw: przyjmowanie gości, dzieła miłosierdzia, pomoc medyczna i humanitarna, ewangelizacja, katecheza i inne misje polecane w diecezji …

Siostry pracują w komunii z braćmi i siostrami z innych gałęzi Wspólnoty i przeżywają misję w tym samym duchu apostolskiej gorliwości. Każda wykorzystuje swoje umiejętności, zgodnie z różnorodnością otrzymanych darów i powołania (koordynacja, nauczanie, organizowanie, prace manualne, muzyka, śpiew itp.)

Habit

Noszenie habitu jest ważnym aspektem życia sióstr, jest świadectwem dla świata. Habit staje się znakiem tego, czym siostry pragną żyć i co ogłaszać: Królestwo Niebieskie obecne już tutaj na ziemi.

    „Wyrzekam się świata, jego stylu życia i obyczajów, wyrzekam się siebie,
aby złączyć się tylko z Tobą,
jedynym skarbem i jedyną nadzieją mojego pobytu na ziemi … „

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir