Eschatologiczne oczekiwanie: Maranatha!

Kościół, w każdej Eucharystii, wyznaje tajemnicę wiary,: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.”

Wspólnota oczekuje wraz z całym Kościołem przyjścia Jezusa w chwale, w dniu, w którym cała ludzkość i całe stworzenie zjednoczą się w miłości Jezusa Chrystusa.

Ogarnięci tym eschatologicznym oczekiwaniem i dążąc do doskonałości przyszłego świata, Wspólnota „jęczy i wzdycha” (Rz 8, 22) wraz z całym stworzeniem poprzez nieustanną i czujną modlitwę: „Maranatha – przyjdź, Panie Jezu! „

W tym oczekiwaniu, Wspólnota, w sposób szczególny, modli się w tych pięciu intencjach:

 

Poniedziałek: Paruzja
«- ponieważ Pan uczył nas modlić się słowami: „Przyjdź królestwo twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.” On także powiedział, że modlitwa wybranych może skrócić czas próby, który ma nadejść dla świata (por. Mt 24,22). On nas zachęca, abyśmy odpowiedzieli na Jego zaproszenie: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” Mt 25,13; „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”. Łk 12,37» (Księga Życia, nr 43)

 

Wtorek: Jedność
„Nie jest możliwe, by Bóg Ojciec nie usłyszał i nie wysłuchał modlitwy Chrystusa, gdy Ten przed Swoją męką mówił:„ I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno” J 17, 22-23; Mistrz wieków, który realizuje swój plan łaski z mądrością i cierpliwością wobec grzeszników, którymi jesteśmy, rozpoczął w tych czasach, które są ostatnimi, szerzyć coraz bardziej, w sercach podzielonych chrześcijan, ducha pokuty i pragnienie zjednoczenia. Modlimy się, aby skandal podziału w Ciele Chrystusowym już się skończył, i błagamy Ojca, by umożliwił dialog, tam, gdzie jest zatwardziałość; by zainspirował zwierzchników kościołów chrześcijańskich do propagowania ducha jedności. (Księga Życia, nr 44)

 

Środa: Powołania
„Sobór Watykański potwierdza, że „Ten aktywny współudział całego ludu Bożego w budzeniu powołań odpowiada działaniu Bożej Opatrzności. Ona to ludziom wybranym przez Boga do uczestniczenia w hierarchicznym kapłaństwie Chrystusowym udziela odpowiednich przymiotów i wspomaga ich swą łaską.” Będziemy również modlić się za wszystkich, którzy w różnym stopniu służą w Kościele Chrystusowym, jak i za wszystkie wspólnoty osób konsekrowanych. Będziemy w sposób szczególny modlić się za powołania kapłańskie, ponieważ „pola, już się bielą na żniwa, a robotników jest niewielu”. (Księga Życia, nr 45)

 

Czwartek: Głoszenie Królestwa Bożego
„Będziemy się modlić za wszystkich, którzy w taki czy inny sposób ogłaszają nadejście Królestwa Bożego i za wszystkich tych, którzy „w swoim ciele dopełniają udręk Chrystusa dla Jego ciała, którym jest Kościół ” (por. Kol 1,24). Niech Bóg uwierzytelni ich świadectwo „cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.” Hbr 2,4. (Księga Życia, nr 46)

 

Piątek: Spełnienie się Bożego planu wobec Izraela
„Św. Paweł mówi nam o tajemnicy Izraela jako tej, która przynależy do tajemnicy Kościoła, w słowach: „Nie chcę jednak, bracia, pozostawiać was w nieświadomości co do tej tajemnicy – byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania – że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony.” Rz 11,25-26 Wszystkie narody i cały Izrael są zatem zjednoczeni we wspólnocie przeznaczenia. Dlatego wstawiennictwo za naród żydowski będzie miał ważne i uprzywilejowane miejsce w naszej modlitwie za Kościół powszechny. (Księga Życia, nr 47)

 

Wspólnota świadczy przez swoje życie i słowo, rzeczywistość Królestwa Bożego i bliskość jego nadejścia. (Księga Życia, nr 5)

Je souhaite recevoir vos newsletters

  *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

  We were unable to confirm your registration.
  Your registration is confirmed.

  Vivez l'Avent à
  l'école des Saints

  /

  Inscrivez-vous pour suivre notre parcours viidéo

  Pictos-bougies-avent-2022