Błogosławieństwa

„Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.”

Mt 5, 1-12

Błogosławieństwa, droga szczęścia!

Nasza nazwa” Błogosławieństwa „, szczyt i podsumowanie nauczania Chrystusa, przypomina nam o naszym powołaniu do Szczęścia. Błogosławieństwa, głoszone przez Jezusa na Górze, wyznaczają drogę do szczęścia wiecznego, którego pragnie serce człowieka (KKK, 1697). (Księga życia *, nr 1)

 „Błogosławieństwa są drogą, do której zostaliśmy wezwani, aby odpowiedzieć na powszechne wezwanie do świętości, w ślad za Chrystusem. Całe nasze życie ma być przesiąknięte Błogosławieństwami. Aby być świadkiem nadziei i radości przyszłego świata, postanawiamy stać się mężczyznami i kobietami Błogosławieństw „(Statuty Wspólnoty)

Chrystus Błogosławieństw

Pozwolić, aby „Chrystus Błogosławieństw” nas fascynował i pójść w Jego ślady, by stać się coraz bardziej do Niego podobnym. Błogosławieństwa opisują Jego myśli, uczucia, działania i całe Jego życie. Był biedny, łagodny, współczujący i miłosierny; był głodny i spragniony sprawiedliwości. Miał czyste serce i dawał pokój. Był gotowy znosić cierpienia i prześladowania, aby nas zbawić i dać nam życie wieczne. Pokazał nam, co znaczy żyć, jako dzieci Boże.

    „Błogosławieństwa objawiają nam oblicze Chrystusa, który sam je przeżył. On jest Lwem Judy i Barankiem paschalnym, który przez swoją Paschę prowadzi nas do chwały Ojca.” (Księga życia *)

* Księga Życia Wspólnoty Błogosławieństw jest tekstem założycielskim duchowości Wspólnoty.

Je souhaite recevoir vos mails de nouvelles

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

  Je souhaite recevoir vos newsletters

   *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

   “Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

   Goutte d'eau
   goutte d'eau miroir