Już przez chrzest Chrystus uczynił każdego z nas nowym stworzeniem, bytem wielbiącym ku chwale Ojca.

Właśnie dlatego dzięki wierze otrzymanej w Kościele, w komunii z członkami Ciała Chrystusowego – w Niebie i na ziemi, odnajdujemy radość w chwaleniu naszego Boga za to, kim jest i w dziękczynieniu za wszystko, co czyni.

Przez nasze hymny i pieśni radości, chcemy święcić Imię Boga. Pragniemy wejść w tę niebiańską chwałę i antycypować Królestwo, stając się autentycznymi świadkami Chrystusa poprzez piękno, radość i zapał.

Nasza liturgia jest otwarta na ekspresję charyzmatyczną poprzez modlitwę spontaniczną, śpiew w językach i uwielbienie. Słuchając Ducha Świętego, praktykowanie charyzmatów jest rozeznawane dla dobra i budowania wszystkich, aby zawstydzić mocnych przez mądrość Bożą.

    „Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. Charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego Ciała Chrystusa” KKK 799-800

 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir