Uwielbienie i charyzmaty

Już przez chrzest Chrystus uczynił każdego z nas nowym stworzeniem, bytem wielbiącym ku chwale Ojca.

Właśnie dlatego dzięki wierze otrzymanej w Kościele, w komunii z członkami Ciała Chrystusowego – w Niebie i na ziemi, odnajdujemy radość w chwaleniu naszego Boga za to, kim jest i w dziękczynieniu za wszystko, co czyni.

Przez nasze hymny i pieśni radości, chcemy święcić Imię Boga. Pragniemy wejść w tę niebiańską chwałę i antycypować Królestwo, stając się autentycznymi świadkami Chrystusa poprzez piękno, radość i zapał.

Nasza liturgia jest otwarta na ekspresję charyzmatyczną poprzez modlitwę spontaniczną, śpiew w językach i uwielbienie. Słuchając Ducha Świętego, praktykowanie charyzmatów jest rozeznawane dla dobra i budowania wszystkich, aby zawstydzić mocnych przez mądrość Bożą.

    „Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne, są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi Kościołowi; zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi oraz ze względu na potrzeby świata. Charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego, kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła. Są one rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i dla świętości całego Ciała Chrystusa” KKK 799-800

 

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.
French FR German DE Hungarian HU Italian IT Portuguese PT Spanish ES

L'été avec les Béatitudes

Se ressourcer cet été en famille, en couple ou individuellement,
entre jeunes ou enfants...