Modlitwa, w swoich niezliczonych formach, jest najlepszym środkiem „zdobywania oliwy” Ducha Świętego. Duchowość Wspólnoty Błogosławieństw jest naznaczona zarówno „nowością jak i tradycją”, odnową tradycji przez tchnienie Ducha Świętego.

Nasza przyjaźń z Bogiem karmi się nieustanną modlitwą w szkole chrześcijańskiego Wschodu (modlitwą serca) i wierną praktyką modlitwy w szkole karmelitańskiej

Życie modlitewne

„Wspólnota uważa za swoją główną łaskę – życie modlitewne.” (Księga Życia, nr 60)

Modlitwa zajmuje istotne miejsce w naszym życiu. Wierzymy, że życie kontemplacyjne pozwala nam wejść w błogosławieństwo tych, którzy widzą Boga i stopniowo stają się coraz bardziej do Niego podobni, urzeczywistniając w ten sposób słowo św. Jana: „Wiemy, że gdy (Jezus) się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.” (1 J 3, 2).

Życie modlitewne „to serce przy sercu” z Bogiem, od którego pochodzi owocność apostolstwa. To właśnie życie kontemplacyjne otwiera na osobistą i wspólnotową dyspozycyjność na działanie Ducha Świętego. Chodzi o to by oddać się Duchowi, coraz bardziej, osobiście i wspólnotowo, i stać się, przez to, współpracownikami Ducha Świętego.

„Kontemplacja nie jest to co innego, jak tylko tajemne, spokojne i miłosne udzielanie się Boga. Jeśli się da jej miejsce, rozpali ona duszę w duchu miłości” (Święty Jan od Krzyża).

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Każdy z nas, codziennie, przeznacza określony czas na adorację Najświętszego Sakramentu, słońca Miłości. Trwając w tej cichej modlitwie, pragniemy pozostawić nasze działania, by wejść w spojrzenie Tego, który JEST.

Lectio Divina

Słowa Pisma Świętego są naszym duchowym pokarmem. Dzięki lectio divina, kontemplacyjnej i modlitewnej lekturze Słowa Bożego, uczymy się wytrwale zgłębiać i zachowywać je w naszych sercach, tak by nauczyć się mądrości Boga, która przez to, co słabe zawstydza mocnych. Na obraz Dziewicy Maryi, Córki Izraela, staramy się, dzień i w nocy „zachować wszystkie te słowa w naszych sercach”, a idąc za ludem wybranym, czerpiemy z tradycji Ojców, skarby ukryte w Słowie.

Święci patronowie Wspólnoty

Wspólnota Błogosławieństw czuje się szczególnie wybrana przez trzech świętych: świętego Józefa, świętego Jana Maria Vianney i świętego Serafina z Sarowa, którzy ją inspirują do głębokiego życia duchowego; są dla niej przykładem. „Święci są jak gwiazdy, które inspirują nasze życie, jak księżyc, który pociąga ogromną masę oceanów. ”

 

Czytaj więcej …

Święty Józef, cichy ojciec na podobieństwo Ojca, który jest w Niebie, pomaga nam odkryć ojcostwo Boga. Sprawiedliwy i święty, w wierze Abrahama, opiekun Kościoła, towarzyszy nam w komunii z ludem pierwszego przymierza. Oblubieniec Dziewicy Maryi i głowa Świętej Rodziny, wspiera nas w naszym pragnieniu życia w duchu i wartościach rodzinnych. Chętnie się na nim opieramy, w naszym pragnieniu życia oddanego Opatrzności Bożej i uległości natchnieniom Ducha Świętego.

Dwaj inni święci, św. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, świadek miłujący dusze i kapłaństwo, oraz św. Serafin, pustelnik z Sarowa, przez którego odkryliśmy nasze „powołanie do modlitwy nieustannej”, wprowadzili nas w skarby tradycji Kościoła, który ma dwa płuca – zachodnie i wschodnie i zachęcają nas do modlitwy o jedność między Kościołami – Wschodnim i Zachodnim.


Wielcy doktorzy Karmelu

W szkole wielkich doktorów Karmelu: Św. Teresy z Avila i  Św. Jana od Krzyża, uczymy się życia modlitewnego. Oni nam wskazują drogę do kontemplacji, aby stać się bliskimi przyjaciółmi Boga.
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza uczy nas „swojej małej drogi”, którą jest duchowe dziecięctwo i miłość.

Czytaj więcej…

Przesłanie małej Tereski można podsumować słowami Ewangelii: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Do każdego pokolenia Tereska mówi, że Boże miłosierdzie jest nieskończone i że przez świętych sam Bóg przychodzi szukać swoje chore i zagubione dzieci, o ile tylko otwierają się na Jego miłosierdzie.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir