Bracia i kapłani

Konsekracja

Bracia odpowiadają na wezwanie Chrystusa i chcą iść za Nim w dynamicznym zaangażowaniu całej swoje istoty – w dążeniu do świętości, przekonani, że prawdziwym źródłem życia jest Chrystus. Wchodząc w ciągły proces przemiany, by zostawić za sobą wszystko co ciemne i dążyć w stronę boskiego światła, chcą doświadczyć opisanej przez psalmisty rzeczywistości: „w Twojej światłości oglądamy światłość.”

Kontemplacja

To dążenie do pełni życia, bracia realizują przede wszystkim poprzez kontemplację boskiego Światła: celebrację Eucharystii, modlitwę, Adorację Najświętszego Sakramentu, Liturgię Godzin, Lectio Divina i pełne miłości nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny przez codzienne zawierzenie się Maryi i modlitwę różańcową.

Komunia

Kontemplacja Boga otwiera na radosną komunię braterską, gdzie każdy uważa drugiego za wyżej stojącego od siebie (Flp 2,3). Naznaczeni międzynarodowością, bracia (w tym niektórzy są kapłanami), chcą przeżywać  prawdziwą komunię braterską w swojej gałęzi, jak również z siostrami i świeckimi ze Wspólnoty.

Misja

Ta właśnie wspólna misja pozwala dostrzec, że ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. (1 J 2, 8). I rzeczywiście, każdy brat może doświadczyć, że będąc tam, gdzie Pan go powołuje, rozlewa miłość w świecie, dzięki działaniu łaski Bożej: jako animator rekolekcji dla dzieci i młodzieży, profesor uniwersytetu, kapłan w parafia, rektor w sanktuarium, rekolekcjonista, kapelan szkół itp.

Desidero ricevere le vostre newsletter (solo in francese)

    *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

    “Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

    Goutte d'eau
    goutte d'eau miroir