Jedność chrześcijan

Modlić się o jedność chrześcijan, to przede wszystkim zjednoczyć się z modlitwą samego Jezusa, jedynego Pośrednika; pozwolić by Duch Święty w nas się modlił, „ponieważ nie umiemy się modlić tak jak trzeba” (Rz 8,26).

Nasze żarliwe wstawiennictwo, aby wszyscy chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, jest zakorzenione w słowach Chrystusa przed Jego męką: „I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno” (J 17, 22-23).

Modlimy się, aby się skończył skandal podziału w ciele Chrystusowym. Błagamy Ojca, aby doprowadził do dialogu tam, gdzie jest zatwardziałość, by inspirował odpowiedzialnych za  kościoły i ich wspólnoty oraz dał wszystkim pasję do Jedności.

W poszukiwaniu tej jedności nasze modlitwy i nabożeństwa są szczególnie inspirowane duchowością Kościoła wschodniego i bogactwem jego liturgii. Chętnie ukazujemy tradycję Wschodu  przez piękno ikon w naszych kaplicach i inspirowane bizantyjskimi melodiami pieśni.

Dwa płuca, jeden oddech:
do jednej wspólnoty wiary między Kościołem Wschodnim i Zachodnim

 

Je souhaite recevoir vos newsletters

    *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

    “Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

    Goutte d'eau
    goutte d'eau miroir