Życie z Maryją

„Wspólnota należy do Najświętszej Maryi Panny”: ta afirmacja Marty Robin zachęca nas do pogłębienia tajemnicy Maryi. Maryja, w swojej osobie, objawia nam tajemnicę ludzkości już przemienionej, i wstawia się za nami, aby serce człowieka w końcu dostrzegło swoje ukryte powołanie, że jest stworzony z miłości, dla miłości. Ona jest wzorem głębokiego zjednoczenia stworzenia ze Stwórcą.

Duchowość Maryjna jest nie tylko aspektem naszej duchowości, ale wiemy że Matka Boża chce mieć swoje miejsce w sposób ukryty, ale bardzo realny, w naszych sercach i w naszej Wspólnocie. Ona jest naszym wzorem życia i naszą matką, która uczy nas żyć Błogosławieństwami. Chcemy wejść z Nią we wspólnotową i osobistą relację i pozwolić jej być Strażniczką i Królową naszej Wspólnoty.

Śladami św. Ludwika-Marii Grignon de Monfort, rozpoczynamy każdy dzień przez zawierzenie się Najświętszej Maryi Panny. Nasze nabożeństwo maryjne wyraża się także codzienną modlitwą różańcową i innymi ćwiczeniami pobożnościowymi.

„Prawdziwe oddanie się Maryi polega na robieniu wszystkiego z Nią,
w Niej, przez Nią i dla niej. ”
   Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort

 

 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir