Sztuka i piękno

Nasz świat pilnie potrzebuje prawdziwego piękna, które mówi o Bogu, które nadaje sens życiu człowieka, i które świadczy o blasku przyszłego świata.

Wspólnota z całym stworzeniem pragnie śpiewać Chwałę Bożą, a język artystyczny chce na swój sposób celebrować jej Piękno. Poprzez sztukę, Wspólnota chce świadczyć o powszechnym powołaniu człowieka, którym jest kontemplowanie Bożego piękna.

Przez sztukę i jej różne dyscypliny, takie jak śpiew, taniec, muzyka, malarstwo, ikonografia, fotografia, teatr, poezja, Wspólnota ma ważną misję do spełnienia na polu ewangelizacyjnym.

Odkryć…

• Dwie pracownie ikon sióstr ze Wspólnoty Błogosławieństw

PRACOWNIA ŚWIĘTEGO SERAFINA

PRACOWNIA ŚWIĘTEGO KLEOFASA

• Apostolat ewangelizacji przez sztukę i piękno

ART FOR GOD

Ale także warsztaty rzemieślnicze:

• Pracownia skórzana produkcji sandałów

WARSZTAT ŚWIĘTEGO JÓZEFA

• Pracownia rzemieślnicza produkcji świec

WARSZTAT „LUMEN CHRISTI”

 

 

Aby dowiedzieć się więcej…

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.