Nowa ewangelizacja i misje

Pragnieniem członków Wspólnoty jest dotrzeć do wszystkich ludzi by dać im poznać Dobrą Nowinę o Zbawieniu. Duch Święty wzywa nas do świadczenia o Miłości Chrystusa z odwagą, kreatywnie, na wiele sposobów.

Rozpowszechnianie Ewangelii wszelkimi możliwymi sposobami

  • ewangelizacja przez media (Wydawnictwo Błogosławieństw, Radio Ecclesia, Maria Multi Media, Feuer und Licht, itd…)
  • rekolekcje i dni skupienia, wieczory modlitewne
  • przyjmowanie gości w domach Wspólnoty
  • towarzyszenie duchowe
  • misje parafialne, misje ewangelizacyjne
  • ewangelizacja przez sztukę (Art. For God)
  • prowadzenie grup modlitewnych
  • pielgrzymki i sesje
  • duszpasterstwo rodzin, dzieci i młodzieży
  • formacja teologiczna, nauczanie, głoszenie

W służbie Kościoła lokalnego

Kapłani Wspólnoty Błogosławieństw mogą pracować w parafii i pełnić funkcję wikariusza czy proboszcza, mogą być kapelanami lub rektorami sanktuariów. Członkowie Wspólnoty mogą zajmować się różnymi posługami w diecezji: nauczaniem na wydziałach teologicznych, katechizacją, duszpasterstwem młodych, animacją różnego typu grup, w tym grup parafialnych, w sanktuariach, itd…

Misja „ad gentes”

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” Mk 16,15

Zgodnie z misją Chrystusa, członkowie Wspólnoty pragną głosić Ewangelię na całym świecie. Nikt nie powinien być pozbawiony Dobrej Nowiny. Bardziej niż kiedykolwiek, świat potrzebuje dziś poznać Słowo Życia i Nadziei. Wspólnota promuje entuzjazm misyjny swoich członków i wspiera projekty w tych regionach świata, gdzie Ewangelia nie była jeszcze głoszona. Wspólnota jest obecna na pięciu kontynentach.

W służbie twojej wiary

Aby pogłębić twoje życie duchowe…

Wspólnota zajmuje się wieloma sanktuariami i ośrodkami rekolekcyjnymi na całym świecie, i w większości swoich domów, przyjmuje wszystkich pragnących przeżyć czas rekolekcji indywidualnych lub grupowych.

Odkryć najbliższy dom Wspólnoty

 

Aby dowiedzieć się więcej…