Nowa ewangelizacja i misje

Pragnieniem członków Wspólnoty jest dotrzeć do wszystkich ludzi by dać im poznać Dobrą Nowinę o Zbawieniu. Duch Święty wzywa nas do świadczenia o Miłości Chrystusa z odwagą, kreatywnie, na wiele sposobów.

Rozpowszechnianie Ewangelii wszelkimi możliwymi sposobami

  • ewangelizacja przez media (Wydawnictwo Błogosławieństw, Radio Ecclesia, Maria Multi Media, Feuer und Licht, itd…)
  • rekolekcje i dni skupienia, wieczory modlitewne
  • przyjmowanie gości w domach Wspólnoty
  • towarzyszenie duchowe
  • misje parafialne, misje ewangelizacyjne
  • ewangelizacja przez sztukę (Art. For God)
  • prowadzenie grup modlitewnych
  • pielgrzymki i sesje
  • duszpasterstwo rodzin, dzieci i młodzieży
  • formacja teologiczna, nauczanie, głoszenie

W służbie Kościoła lokalnego

Kapłani Wspólnoty Błogosławieństw mogą pracować w parafii i pełnić funkcję wikariusza czy proboszcza, mogą być kapelanami lub rektorami sanktuariów. Członkowie Wspólnoty mogą zajmować się różnymi posługami w diecezji: nauczaniem na wydziałach teologicznych, katechizacją, duszpasterstwem młodych, animacją różnego typu grup, w tym grup parafialnych, w sanktuariach, itd…

Misja „ad gentes”

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” Mk 16,15

Zgodnie z misją Chrystusa, członkowie Wspólnoty pragną głosić Ewangelię na całym świecie. Nikt nie powinien być pozbawiony Dobrej Nowiny. Bardziej niż kiedykolwiek, świat potrzebuje dziś poznać Słowo Życia i Nadziei. Wspólnota promuje entuzjazm misyjny swoich członków i wspiera projekty w tych regionach świata, gdzie Ewangelia nie była jeszcze głoszona. Wspólnota jest obecna na pięciu kontynentach.

W służbie twojej wiary

Aby pogłębić twoje życie duchowe…

Wspólnota zajmuje się wieloma sanktuariami i ośrodkami rekolekcyjnymi na całym świecie, i w większości swoich domów, przyjmuje wszystkich pragnących przeżyć czas rekolekcji indywidualnych lub grupowych.

Odkryć najbliższy dom Wspólnoty

 

Aby dowiedzieć się więcej…

 

 

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.

L'été avec les Béatitudes

Se ressourcer cet été en famille, en couple ou individuellement,
entre jeunes ou enfants...