Kim jesteśmy ?

Wspólnotą utworzoną w duchu Soboru Watykańskiego II

Wspólnota Błogosławieństw jest wspólnotą kontemplacyjną i misyjną założoną we Francji w 1973 roku, w duchu Soboru Watykańskiego II i Odnowy w Duchu Świętym. Została założona przez dwie pary małżeńskie, Gérard Croissant (Efraim) i jego żona Jo oraz Jean-Marc i Mireille Hammel. Oba małżeństwa doświadczyły wylania Ducha Świętego i osobistej relacji z Bogiem. Pragnęły żyć Ewangelią na obraz pierwszych wspólnot chrześcijańskich opisanych w Dziejach Apostolskich i dlatego stało się dla nich oczywiste by rozpocząć życie wspólnotowe, dar dany od Boga.

Na początku Wspólnota rozwijała się w Cordes sur Ciel (Francja). Kardynał Robert Coffy, arcybiskup Albi, uznał ją za „Stowarzyszenie wiernych”. W roku 2002 została uznana przez Papieską Radę ds. Świeckich za „Międzynarodowe Prywatne Stowarzyszenie Wiernych”. Po wielu etapach, w roku 2011 to stowarzyszenie zostaje rozwiązane i na jego miejsce, 29 czerwca 2011 roku, biskup Robert Le Gall, arcybiskup Tuluzy, eryguje, pod patronatem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, nowe „Publiczne Stowarzyszenie wiernych na prawie diecezjalnym z perspektywą stania się Kościelną Rodziną życia konsekrowanego”.

Obraz Ludu Bożego powołanego do świętości

Wspólnota, na obraz ludu Bożego (charakteryzującego się jednością i różnorodnością powołań), zrzesza w swoim łonie osoby konsekrowane: siostry, bracia (w tym kapłani), oraz osoby świeckie: małżeństwa i osoby stanu wolnego (w tym niektórzy są diakonami stałymi, lub osobami składającymi ślub celibatu – celibatariusze dla Królestwa Bożego).

W roku 2019, Wspólnota liczy 763 członków: 177 braci (w tym 87 kapłanów), 270 sióstr, 316 świeckich (w tym 13 diakonów stałych i 51 celibatariuszy dla Królestwa Bożego). We Wspólnocie są również diakoni stali, należący do gałęzi świeckiej. Wszystkich łączy to samo powołanie do Wspólnoty. Około 40 kandydatów jest na tzw. roku rozeznawania i formacji w naszych domach Wspólnoty.
Dowiedz się więcej…

Do Wspólnoty przynależą również tzw. „członkowie przymierza” – w tym Uczniowie Baranka i Przyjaciele Baranka. Razem z członkami Wspólnoty tworzą Rodzinę Błogosławieństw.
Dowiedz się więcej…

Wspólnota ma 50 domów w dwudziestu sześciu krajach na całym świecie. Występuje w Europie, Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, Oceanii i na Bliskim Wschodzie.

Je souhaite recevoir vos mails de nouvelles

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

  Je souhaite recevoir vos newsletters

   *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

   “Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

   Goutte d'eau
   goutte d'eau miroir