Kim jesteśmy ?

Wspólnotą utworzoną w duchu Soboru Watykańskiego II

Wspólnota Błogosławieństw jest wspólnotą kontemplacyjną i misyjną założoną we Francji w 1973 roku, w duchu Soboru Watykańskiego II i Odnowy w Duchu Świętym. Została założona przez dwie pary małżeńskie, Gérard Croissant (Efraim) i jego żona Jo oraz Jean-Marc i Mireille Hammel. Oba małżeństwa doświadczyły wylania Ducha Świętego i osobistej relacji z Bogiem. Pragnęły żyć Ewangelią na obraz pierwszych wspólnot chrześcijańskich opisanych w Dziejach Apostolskich i dlatego stało się dla nich oczywiste by rozpocząć życie wspólnotowe, dar dany od Boga.

Na początku Wspólnota rozwijała się w Cordes sur Ciel (Francja). Kardynał Robert Coffy, arcybiskup Albi, uznał ją za „Stowarzyszenie wiernych”. W roku 2002 została uznana przez Papieską Radę ds. Świeckich za „Międzynarodowe Prywatne Stowarzyszenie Wiernych”. Po wielu etapach, w roku 2011 to stowarzyszenie zostaje rozwiązane i na jego miejsce, 29 czerwca 2011 roku, biskup Robert Le Gall, arcybiskup Tuluzy, eryguje, pod patronatem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, nowe „Publiczne Stowarzyszenie wiernych na prawie diecezjalnym z perspektywą stania się Kościelną Rodziną życia konsekrowanego”.

Obraz Ludu Bożego powołanego do świętości

Wspólnota, na obraz ludu Bożego (charakteryzującego się jednością i różnorodnością powołań), zrzesza w swoim łonie osoby konsekrowane: siostry, bracia (w tym kapłani), oraz osoby świeckie: małżeństwa i osoby stanu wolnego (w tym niektórzy są diakonami stałymi, lub osobami składającymi ślub celibatu – celibatariusze dla Królestwa Bożego).

W roku 2019, Wspólnota liczy 763 członków: 177 braci (w tym 87 kapłanów), 270 sióstr, 316 świeckich (w tym 13 diakonów stałych i 51 celibatariuszy dla Królestwa Bożego). We Wspólnocie są również diakoni stali, należący do gałęzi świeckiej. Wszystkich łączy to samo powołanie do Wspólnoty. Około 40 kandydatów jest na tzw. roku rozeznawania i formacji w naszych domach Wspólnoty.
Dowiedz się więcej…

Do Wspólnoty przynależą również tzw. „członkowie przymierza” – w tym Uczniowie Baranka i Przyjaciele Baranka. Razem z członkami Wspólnoty tworzą Rodzinę Błogosławieństw.
Dowiedz się więcej…

Wspólnota ma 50 domów w dwudziestu sześciu krajach na całym świecie. Występuje w Europie, Afryce, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, Oceanii i na Bliskim Wschodzie.

Je souhaite recevoir vos newsletters

    *Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

    We were unable to confirm your registration.
    Your registration is confirmed.