Közösség II. Vatikáni zsinat szellemében

A Nyolc Boldogság Közösség szemlélődő és apostolkodó közösség. Franciaországban jött létre 1973-ban a II. Vatikáni zsinat és a katolikus karizmatikus megújulás szellemében. Két házaspár alapította, Gérard Croissant (Efraim) és felesége, Joisette, valamint Jean-Marc és Mireille Hammel, miután megtapasztalták a Szentlélek kiáradását és az Istennel való bensőséges kapcsolatot. Arra éreztek elhívást, hogy az Evangéliumot az Apostolok Cselekedeteiben leírtak szerint, az első keresztény közösségek mintájára éljék meg.

A Közösség első alapítása  Cordes sur Cielben volt, ahol Robert Coffy, Albi érseke „kegyes társulássá” nyilvánítja a Közösséget. 2002-ben a Laikusok Pápai Tanácsa elismeri, mint nemzetközi jogú „krisztushívők magántársulását”. 2011-ben a Közösség Mgr. Robert Le Gall, Toulouse érsekének jóváhagyásával újjáalakul mint egyházmegyei jogú „krisztushívők hivatalos társulása” . Innentől a megszentelt élet egyházi családjaként működik tovább, és a Megszentelt Élet Intézményeinek Római Kongregációjához tartozik.

Isten népének egysége és sokszínűsége

Különböző életállapotú hívek egyetlen közösségbe való meghívottsága által a Közösség megjeleníti Isten népének egységét és sokszínűségét. A Közösség gazdagsága abban áll, hogy különböző tagjai (megszentelt életűek, házas vagy egyedülálló laikusok, papok, diakónusok) ugyanazt a karizmát, lelkiséget és missziót élik egy egyetlen jogi személyiséggel rendelkező intézményben.
A Közösségnek jelenleg közel 800 tagja van: 177 szerzetes testvér (köztük 87 pap), 270 nővér, 316 laikus (köztük 13 állandó diakónus és 51 olyan egyedülálló, aki az Isten Országáért vállalt cölibátusban él).

Tudj meg többet…

A Közösség lelki családként ún. “külső tagokat” is magába foglal.
Tudj meg többet…

A Közösség tagjai mintegy 50 alapításban élnek, 4 kontinens 28 országában. Jelen vagyunk Európában, Afrikában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Óceániában és a Közel-Keleten.

A Közösség kormányzata

A Közösség összetétele a következő:

– Férfi szerzetesi ág, melynek egyes tagjai klerikusok (papok és diakónusok), általános elöljáró fennhatósága alatt, aki minden esetben pap;
– Női szerzetesi ág, általános elöljáró fennhatósága alatt;
– Társult tagok, akik házasságban vagy egyedülállóként élő laikusok vagy klerikusok (állandó diakónusok). Ők a Laikus ágban csoportosulnak az általános moderátor irányítása alatt, saját szabályzattal.

A Közösséget elnök vezeti, akit megszentelt életű (férfi vagy nő) tagjai közül választ az általános közgyűlés. Az elnök az általános tanáccsal körülvéve dolgozik a kollegialitás szellemében és Isten akaratának közös keresésében az ágak elöljáróival. Hatalmát az egyes ágak saját autonómiáját tiszteletben tartása mellett gyakorolja.

 

A Nyolc Boldogság Közösség Általános közgyűlése 2019 októberében 4 évre választotta meg a Közösség kormányzatát: Anna Katharina Pollmeyer nővért újraválasztották a Közösség elnökének.

Jean-Uriel Frey atya a Férfi ág általános elöljárója, Eva de Jesus Schwingenschlögel nővér a Nővér ág általános elöljárója, és Anne-Emmanuelle Dixmérias a Laikus ág általános moderátora.

A CICV megbízásából a Közösséget továbbra is Henry Donneaud o. p. atya kíséri, mint Apostoli asszisztens.

 

 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”