Kik vagyunk?

A II. Vatikáni zsinat lendületéből születő Közösség

A Nyolc Boldogság Közösség egy egyszerre szemlélődő és apostolkodó közösség, mely a II. Vatikáni zsinat és a katolikus karizmatikus megújulás kegyelmi áramlatában jött létre 1973-ban Franciaországban. Gérard Croissant (Efraim) és felesége, Joisette alapította egy másik házaspárral, Jean-Marc és Mireille Hammel-el együtt, azzal a vággyal, hogy az első keresztény közösségek mintájára, Közösségben éljék meg az Evangéliumot.

A Közösség első egyházi elismerését Albi érsekétől, Robert Coffy-tól kapta, aki 1979-ben „kegyes társulássá” nyilvánította azt. 2002-ben a Laikusok Pápai Tanácsa nemzetközi jogú „krisztushívők magántársulásává” nyilvánította. 2009-től a Közösség a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációjához (CIVC) tartozik. 2011. június 29-én Mgr. Robert Le Gall, Toulouse érseke jóváhagyásával a Közösség egyházmegyei jogú „krisztushívők hivatalos társulása” lett, azzal a céllal, hogy a megszentelt élet lelki családjává válhasson.

Isten népének képe, mely a szentségre hivatott

Különböző életállapotú hívek egyetlen közösségbe való meghívottsága által a Közösség megjeleníti Isten népének egységét és sokszínűségét. A Közösség gazdagsága abban áll, hogy különböző tagjai (megszentelt életűek, házas vagy egyedülálló laikusok, papok, diakónusok) ugyanazt a karizmát, lelkiséget és missziót élik egy egyetlen jogi személyiséggel rendelkező intézményben.
A Közösségnek jelenleg közel 800 tagja van: 175 szerzetes testvér (köztük 82 pap), 270 nővér, 300 laikus (köztük 12 állandó diakónus és 50 olyan egyedülálló, aki az Isten Országáért vállalt cölibátusban él).

Tudj meg többet…

A Közösség lelki családként ún. “külső tagokat” is magába foglal.
Tudj meg többet…

A Közösség tagjai mintegy 50 alapításban élnek, 4 kontinens 26 országában. Jelen vagyunk Európában, Afrikában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Óceániában és a Közel-Keleten.

A Közösség kormányzata

A Közösség összetétele a következő:

– Férfi szerzetesi ág, melynek egyes tagjai klerikusok (papok és diakónusok), általános elöljáró fennhatósága alatt, aki minden esetben pap;
– Női szerzetesi ág, általános elöljáró fennhatósága alatt;
– Társult tagok, akik házasságban vagy egyedülállóként élő laikusok vagy klerikusok (állandó diakónusok). Ők a Laikus ágban csoportosulnak az általános moderátor irányítása alatt, saját szabályzattal.

A Közösséget elnök vezeti, akit megszentelt életű (férfi vagy nő) tagjai közül az általános közgyűlés választ meg. Az általános tanáccsal körülvéve dolgozik a kollegialitás szellemében és Isten akaratának közös keresésében az ágak elöljáróival, hatalmát az egyes ágak saját autonómiáját tiszteletben tartva gyakorolja.

A Nyolc Boldogság Közösség Általános közgyűlése 2015 októberében 4 évre választotta meg a Közösség kormányzatát: Anna Katharina Pollmeyer nővér a Közösség elnöke,

Benoît-Joseph Raymond atya a Férfi ág általános elöljárója, Maria-Martha Kühnapfel nővér a Nővér ág általános elöljárója, és Anne-Emmanuelle Dixmérias a Laikus ág általános moderátora.

A CICV megbízásából a Közösséget továbbra is Henry Donneaud o. p. atya kíséri, mint Apostoli asszisztens.

 

 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”