Közösségünk karizmája három terület együttesében bontakozik ki: “élet a Szentlélekben”, “az életállapotok kommuniója” és az abból fakadó apostolkodás.

Élet a Szentlélekben

A Közösség lelkiségében első helyen áll a belső ima és a törekvés a szüntelen imára. A belső ima nélkülözhetetlen a tagok életében; ebből fakad egész életünk és minden tettünk.
Az a meggyőződés vezet minket, hogy az Úr hamarosan eljön, és a parúziát sürgethetjük az Ország elővételezésével a dicsőítésben, a liturgia szépségében és a testvéri szeretetben.
A Közösség nyitott a karizmákra és a Szentlélek ajándékaira, melyek az evangelizációt és a missziót segítik. Különösen is érdeklődünk a keresztény hit zsidó gyökerei iránt, és kiemelten fontos számunkra az Izraelért, valamint a keresztények egységéért végzett ima. Ezen kívül a Nyolc Boldogság Közösség teljes lelkiségét átjárja a Mária-tisztelet, neki ajánljuk fel magunkat.

Az életállapotok kommuniója

A Közösség mint “lelki család” a Szentháromság életét veszi alapul: igazi testvéri közösségre törekszik a férfi és női szerzetesek, valamint a laikusok között. A három ág egyetlen közösségi testet alkot a liturgikus, testvéri és az apostoli-missziós életben.

Apostoli és missziós kisugárzás

A Közösség aktívan részt kíván venni az egyház missziójában és az új evangelizációban. Életével rejtetten, apostoli tevékenységeivel pedig nyíltan tesz tanúságot. Tagjai felhasználják a média eszközeit, lelkigyakorlatokat vezetnek, a vendégfogadásban szolgálnak, zarándoklatokat és találkozókat kísérnek, család- és ifjúságpasztorációban vesznek részt, plébániákon és kegyhelyeken végeznek tevékenységet.

A Közösség együttérzéssel és a humanitárius szolgálatok sokféleségével igyekszik válaszolni a minket körülvevő szenvedésre: egyes házaiba szegényeket fogad be, kórházakat, gondozóközpontokat, árvaházakat, anyaotthonokat működtet.

Hivatásunk a szemlélődés, a kommunió, a kompassió és a misszió együttesében foglalható össze.

A Közösségbe való integrálódás szakaszai

A Közösségben való végleges elköteleződést minimum 5-8 éves képzési és megkülönböztetési idő előzi meg. A képzés tartalma és hossza ágak szerint eltérő.

Hivatástisztázás

Szeretnéd megismerni a Közösséget? Gyere el, és nézd meg! Ismerd meg a Közösség karizmáját, a liturgiát, a testvéri életet és apostoli szolgálatainkat!  Keresd fel házainkat, ahol a rendszeres lelki kísérés segíthet, hogy felismerd Krisztusnak az életedre vonatkozó akaratát.

Először is vedd fel a kapcsolatot a legközelebbi házzal: írd meg, hogy szeretnéd megismerni a Közösséget, és hogy találkoznál a Közösség egy tagjával. Hol vagyunk? 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”