Hivatásunk

Közösségünk karizmája a Szentlélekben élt életben, az életállapotok kommuniójában és az abból fakadó apostolkodásban bontakozik ki.

Élet a Szentlélekben

A Közösség lelkiségében az első helyet a belső imaélet és a szüntelen imára törekvés foglalja el. A belső ima nélkülözhetetlen a tagok életében; ebből fakad egész életünk és minden tettünk.
Az a meggyőződés vezérel bennünket, hogy az Úr hamarosan eljön, és jövetelét sürgethetjük azzal, ha elővételezzük az eljövendő Országot a dicsőítés, a liturga szépsége és a testvéri szeretet által.
A Közösség nyitott a karizmákra és a Szentlélek ajándékaira, melyeket az evangelizációért és a misszióért kapunk. Különleges érdeklődésünk a keresztény hit zsidó gyökerei iránt rendkívüli helyet biztosít az Izrael népéért és a keresztények egységéért végzett ima számára. Ezen kívül a Nyolc Boldogság Közösség teljes lelkiségét átjárja a Máriának való felajánlottság és az ő tisztelete.

Az életállapotok kommuniója

„Lelki családként” a Közösség a Szentháromság életét veszi alapul és igazi testvéri közösségre törekszik a férfi és női szerzetesek és a laikusok között. A Közösség tehát három ágból áll, melyek egyetlen közösségi testben egyesülve osztoznak a liturgikus, a testvéri és az apostoli-missziós életben.

Apostoli és missziós kisugárzás

Életének rejtett és apostoli tevékenységeinek nyílt tanúságtételével a Közösség aktívan részt kíván venni az egyház missziójában és az új evangelizációban. Ez a média eszközeinek felhasználásában, lelkigyakorlatok vezetésében, vendégfogadásban, zarándoklatok és találkozók kísérésében, család- és ifjúságpasztorációban, plébániákon és kegyhelyeken végzett lelkipásztori tevékenységben valósul meg.

A Közösség az együttérzés és a humanitárius szolgálatok sokféleségével igyekszik válaszolni a minket körülvevő szenvedésre: házaiba szegényeket fogad be, kórházakat, gondozóközpontokat, árvaházakat, anyaotthonokat működtet.

Hivatásunkat tehát a szemlélődés, a kommunió, a kompassió és a misszió foglalja össze.

A Közösségbe való integrálódás szakaszai

A Közösségben való végleges elköteleződést minimum 5-8 éves képzési, megkülönböztetési idő előzi meg. A képzés tartalma és hossza különbözik a laikus és a szerzetesi ágakban.

Hivatástisztázás

Szeretnéd megismerni a Közösséget? Gyere és nézd meg! Ismerd meg a Közösség karizmáját, a liturgiát, a testvéri életet és apostoli szolgálatainkat!  Keresd fel házainkat, ahol rendszeres lelki kísérést kaphatsz, hogy felismerd Krisztus akaratát az életedre nézve.

Először is vedd fel a kapcsolatot a hozzád legközelebbi házzal, és írd meg, hogy szeretnéd megismerni a Közösséget és találkozni a Közösség egy tagjával. Hol vagyunk? 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”