Hivatásunk

Közösségünk karizmája három terület együttesében bontakozik ki: “élet a Szentlélekben”, “az életállapotok kommuniója” és az abból fakadó apostolkodás.

Élet a Szentlélekben

A Közösség lelkiségében első helyen áll a belső ima és a törekvés a szüntelen imára. A belső ima nélkülözhetetlen a tagok életében; ebből fakad egész életünk és minden tettünk.
Az a meggyőződés vezet minket, hogy az Úr hamarosan eljön, és a parúziát sürgethetjük az Ország elővételezésével a dicsőítésben, a liturgia szépségében és a testvéri szeretetben.
A Közösség nyitott a karizmákra és a Szentlélek ajándékaira, melyek az evangelizációt és a missziót segítik. Különösen is érdeklődünk a keresztény hit zsidó gyökerei iránt, és kiemelten fontos számunkra az Izraelért, valamint a keresztények egységéért végzett ima. Ezen kívül a Nyolc Boldogság Közösség teljes lelkiségét átjárja a Mária-tisztelet, neki ajánljuk fel magunkat.

Az életállapotok kommuniója

A Közösség mint “lelki család” a Szentháromság életét veszi alapul: igazi testvéri közösségre törekszik a férfi és női szerzetesek, valamint a laikusok között. A három ág egyetlen közösségi testet alkot a liturgikus, testvéri és az apostoli-missziós életben.

Apostoli és missziós kisugárzás

A Közösség aktívan részt kíván venni az egyház missziójában és az új evangelizációban. Életével rejtetten, apostoli tevékenységeivel pedig nyíltan tesz tanúságot. Tagjai felhasználják a média eszközeit, lelkigyakorlatokat vezetnek, a vendégfogadásban szolgálnak, zarándoklatokat és találkozókat kísérnek, család- és ifjúságpasztorációban vesznek részt, plébániákon és kegyhelyeken végeznek tevékenységet.

A Közösség együttérzéssel és a humanitárius szolgálatok sokféleségével igyekszik válaszolni a minket körülvevő szenvedésre: egyes házaiba szegényeket fogad be, kórházakat, gondozóközpontokat, árvaházakat, anyaotthonokat működtet.

Hivatásunk a szemlélődés, a kommunió, a kompassió és a misszió együttesében foglalható össze.

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

L'été avec les Béatitudes

Se ressourcer cet été en famille, en couple ou individuellement,
entre jeunes ou enfants...