Röviden

A KÖZÖSSÉG
A II. VATIKÁNI ZSINAT UTÁN SZÜLETETT

A Nyolc Boldogság Közösség egy szemlélődő és missziós közösség, amely 1973-ban született Franciaországban, a II. vatikáni zsinat és a katolikus karizmatikus megújulás mozgalmának lendületében. Gérard Croissant (Efraim), felesége Jo és egy másik házaspár alapította, akik megtapasztalták a Szentlélek kiáradását és az Istennel való bensőséges kapcsolatot. Hívást érezték, hogy az Apostolok Cselekedeteiben leírt első keresztény közösségek mintájára közösségben éljenek.

A Közösség először Cordes sur Cielben (81) alakult ki, ahol Robert Coffy bíboros, Albi érseke “jámbor társulásként” ismerte el. 2002-ben a Laikusok Pápai Tanácsa krisztushívők nemzetközi magántársulásaként ismerte el. Sok lépés után ez a társulás 2011-ben megszűnt. 2011. június 29-én Robert Le Gall, Toulouse érseke egyházmegyei jogú krisztushívők hivatalos társulását alapítja meg, azzal a céllal, hogy a megszentelt élet lelki családjává válhasson, a Megszentelt Élet Intézményeinek Római Kongregációja (CIVCSVA) fennhatósága alatt. 2020. december 8-án pedig Braz De Aviz bíboros, a CIVCSVA prefektusának kérésére egyházmegyei jogú “Megszentelt Élet Egyházi Családjává” emelte a Nyolc Boldogság Közösségét.

A MI

TÖRTÉNETÜNK

Videó lejátszása

ISTEN NÉPÉNEK KÉPE
A SZENTSÉGRE HIVATOTT

Isten népének képmása a maga egységében és hívatásainak sokféleségében, a Közösség tagjai lehetnek megszentelt nővérek, megszentelt testvérek (akik közül néhányan papok) és laikusok, egyedülállóak vagy házasok (akik közül néhányan állandó diakónusok vagy cölibátusban élnek Isten Országaért, miután cölibátusi fogadalmat tettek).

A MI

HIVATÁSUNK

A Nyolc Boldogság Családja

A házas és egyedülálló világi tagok, a megszentelt testvérek és papok, valamint a megszentelt nővérek mellett a Közösség külső tagokkal bővül, és így alkotja a Nyolc Boldogság lelkicsaládját. A Közösségben való elköteleződésnek különböző módjai vannak.

2022-BEN

760

TAG

51

ALAPÍTÁS

A KÖZÖSSÉG SZÁMOKBAN

2022-ben a közösségnek 760 tagja van: 177 testvér (köztük 97 pap és 8 diakónus a papságra való tekintettel), 271 nővér, 312 világi (köztük 11 állandó diakónus és 51 cölibátus az Országért). Mindannyian ugyanazt a hívást osztják meg. Végül 33 jelölt egy évet tölt a házainkban, hogy felkészüljön a közösséghez való csatlakozásra.

A Közösségnek 51 alapítása van a világ huszonhét országában. Európában, Afrikában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Óceániában és a Közel-Keleten van jelen.

A KÖZÖSSÉG
KORMÁNYZÁSA

A Nyolc Boldogság Közösséget a következők alkotják:

Egy férfi szerzetes ág

amelynek tagjai közül néhányan klerikusok (papok és diakónusok). A férfi ág általános elöljárója a paptestvérek közül választják.

egy női szerzetes ág

egy a nővérek közül választott általános elöljárójával.

egy laikus ág

amelynek tagjai közül házasok és egyedülállók vannak. Az általános moderátorát a laikusok közül választják és saját alapszabállyal rendelkezik.

A Közösséget egy férfi vagy női elnök irányítja, akit a felszentelt tagok közül a Közgyűlés választ, amelynek küldötteit a Közösség valamennyi tagja választja.
Az elnök az ágak elöljáróiből és asszisztenseiből álló Általános Tanács által körülvéve, kollegiális módon és Isten akaratának közös keresésében dolgozik. Úgy gyakorolja a tekintélyét, hogy közben tiszteletben tartja az egyes ágak autonómiáját.

A Közösség 2019. októberi közgyűlése négy évre újraválasztotta Anna Katharina Pollmeyer nővért a Közösség elnökévé.

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

A MEGSZENTELT ÉLET EGYHÁZI CSALÁDJA

A MEGSZENTELT ÉLET EGYHÁZI CSALÁDJA

Rose_Petals_G25_2_8

1er octobre :
fête de sainte Thérèse de lisieux

Soirées pétales
de roses