Röviden

A KÖZÖSSÉG
A II. VATIKÁNI ZSINAT UTÁN SZÜLETETT

A Nyolc Boldogság Közösség egy szemlélődő és missziós közösség, amely 1973-ban született Franciaországban, a II. Vatikáni Zsinat és a katolikus karizmatikus megújulás mozgalmának lendületében. Gérard Croissant (Efraim), felesége Jo és egy másik házaspár alapította, akik megtapasztalták a Szentlélek kiáradását és az Istennel való bensőséges kapcsolatot. Arra éreztek hívást, hogy az Apostolok Cselekedeteiben leírt első keresztény közösségek mintájára éljenek közösségben.

A Közösség először Cordes sur Cielben (81) vetette meg a lábát, ahol Robert Coffy bíboros, Albi érseke „jámbor társulásként” ismerte el. 2002-ben a Laikusok Pápai Tanácsa „krisztushívők nemzetközi magántársulásaként” határozta meg a Közösséget. 2011. június 29-én Robert Le Gall, Toulouse érseke „egyházmegyei jogú krisztushívők hivatalos társulásaként” fogadta el a Nyolc Boldogság Közösséget, azzal a céllal, hogy a megszentelt élet lelki családjává válhasson, a Megszentelt Élet Intézményeinek Római Kongregációja (CIVCSVA) fennhatósága alatt. 2020. december 8-án pedig Braz De Aviz bíboros, a CIVCSVA prefektusának engedélye alapján a Közösség egyházmegyei jogon a „megszentelt élet egyházi családja” egyházi elismerésben részesült.

.

A MI

TÖRTÉNETÜNK

Videó lejátszása

A KÖZÖSSÉG
ISTEN NÉPÉNEK KÉPMÁSA

A Közösség, a maga egységében és a hivatásainak sokféleségében, Isten népének képmása. Tagjai lehetnek megszentelt nővérek, megszentelt testvérek (akik közül néhányan papok) és laikusok –  egyedülállóak vagy házasok (akik közül néhányan állandó diakónusok vagy cölibátusban élnek Isten Országaért, miután cölibátusi fogadalmat tettek).

A MI

HIVATÁSUNK

A Nyolc Boldogság Családja

A házas és egyedülálló világi tagok, a megszentelt testvérek és papok, valamint a megszentelt nővérek mellett a Közösség külső tagokkal bővül, és így alkotja a Nyolc Boldogság lelki családját. A Közösségben való elköteleződésnek különböző módjai vannak.

2022-BEN

760

TAG

51

ALAPÍTÁS

A KÖZÖSSÉG SZÁMOKBAN

2022-ben a közösségnek 760 tagja van: 177 testvér (köztük 97 pap és 8 diakónus, akik a pappá szentelésükre készülnek), 271 nővér, 312 világi (köztük 11 állandó diakónus és 51 cölibátusban élők). Mindannyian ugyanabban a hivatásban osztoznak.

Jelenleg 33-an töltik  egy éves jelöltségüket a házainkban, hogy felkészüljenek a közösséghez való csatlakozásra.

A Közösségnek 51 alapítása, háza van a világ huszonhét országában, amely így Európában, Afrikában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Óceániában is jelen van.

A KÖZÖSSÉG
KORMÁNYZÁSA

A Nyolc Boldogság Közösséget a következők alkotják:

férfi szerzetes ág

amelynek tagjai közül néhányan klerikusok (papok és diakónusok). A férfi ág általános elöljáróját a paptestvérek közül választják.

női szerzetes ág

egy a nővérek közül választott általános elöljárójával.

laikus ág

amelynek tagjai között házasok és egyedülállók vannak. Az általános moderátorát a laikusok közül választják és saját alapszabállyal rendelkezik.

A Közösséget egy férfi vagy női elnök irányítja, akit a felszentelt tagok közül a Közgyűlés választ, amelynek küldötteit a Közösség valamennyi tagja jelöli ki.
Az elnök és az egyes ágak elöljáróiból és asszisztenseiből álló Általános Tanács kollegiális módon kormányoznak. Úgy gyakorolja a tekintélyét, hogy közben tiszteletben tartja az egyes ágak autonómiáját.

A Közösség 2019. októberi közgyűlése négy évre újraválasztotta Anna Katharina Pollmeyer nővért a Közösség elnökévé.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

famille ecclésiale de vie consacrée

A MEGSZENTELT ÉLET EGYHÁZI CSALÁDJA