A nevünk

A tömeget látva Jézus fölment a hegyre. Leült, a tanítványai odajöttek hozzá, ő pedig szólásra nyitva ajkát, így tanította őket:

BOLDOGOK

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégülést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.
Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.

Mt 5,1-12

A Nyolc Boldogság

ÚTJA

ÉLET KÖNYVE

Az Élet könyve Közösségünk lelkiségének alapdokumentuma.

„Közösségünk a Nyolc Boldogság nevet viseli. A Boldogmondások Krisztus tanításának csúcsát és összefoglalását jelentik, és ebben emlékeztetnek arra, hogy a boldogságra kaptunk meghívást. A Hegyi beszédben kihirdetett Boldogmondások az örök boldogság felé vezető utat jelölik ki, melyre az emberi szív vágyakozik (KEK 1697).” (Élet könyve n°1)

"Hivatásunk, hogy a Nyolc Boldogság útján járva, Krisztust követve válaszoljunk az egyetemes életszentségre való hívásra. Arra vágyunk, hogy egész életünket áthassa a Nyolc Boldogság lelkülete (vö. Mt 5,1-12). Ahhoz, hogy az eljövendő élet reménységéről és öröméről tanúskodjunk, a Nyolc Boldogság embereivé akarunk válni.”

- A Közösség Szabályzata n° 10 -

A BOLDOGMONDÁSOK

KRISZTUSA

Engedjük, hogy „a Boldogmondások Krisztusa” lenyűgözzön bennünket, és őt követve váljunk egyre inkább hasonlóvá hozzá. A Boldogmondások Jézus gondolkodását, érzéseit, cselekvését és egész életét írják le. Krisztus szegény volt, szelíd, együttérző és irgalmas; éhezett és szomjazott az igazságra. Szíve tiszta volt és békét teremtett. Kész volt elviselni a szenvedést és az üldöztetést, hogy megmentsen minket, és megadja nekünk az örök életet. Megmutatta nekünk, mit jelent Isten gyermekeiként élni.

"A Nyolc Boldogság Krisztus arcát tárja fel előttünk, aki egyetlenként élte meg azok teljességét. Ő Júda Oroszlánja és a Feláldozott Bárány, aki húsvétja által bevezet minket az Atya dicsőségébe."

- Élet könyve n° 2 -

RÖVID

TÖRTÉNELEM

JÚDA OROSZLÁNJA és ÁLDOZATI BÁRÁNY

„A Közösség kezdetben a Júda Oroszlánja és Áldotzati Bárány nevet viselte. A közös élet kezdetei  óta szemlélődő életünk középpontjában áll Jézus két arca: az Oroszlán és a Bárány, az erő és a gyengeség, az Erős, Mindenható Isten és a kicsiny gyermek; az élet bősége és a semmivé válás. A halál, mely legyőzi a halált, és megnyitja az örök élet kapuit. Csendes áldozatunk Isten BÁRÁNYÁNAK áldozatával egyesülve győzedelmeskedik JÚDA OROSZLÁNJÁNAK győzelmével együtt a gonosz minden erői felett. És ha neki úgy tetszik is, hogy időnként inkább az egyik, mint a másik arcát tárja fel előttünk, hitünkben és imádatunkban sohasem választhatjuk szét őket egymástól.”

(Élet könyve, n°3)

JUDA OROSZLÁNYJÁTÓL A NYOLC BOLDOGSÁGIG

1991-ben a Közösség megváltoztatta nevét a Nyolc Boldogság Közösségre, amely elfogadhatóbb volt a kultúrák sokféleségében, amelyben létrejött, és kifejezte a szegények iránti nagyobb nyitottságra való törekvését.

Krisztus két arca, a Bárány, aki szegény, szelíd és alázatos a szenvedésében, és a kereszten győzedelmeskedő Oroszlán, továbbra is a Boldogságok üzenetének középpontjában áll. Ezért tartotta meg a Közösség ezt a két alakot, az oroszlánt és a bárányt jelképként.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir