Apostoli élet

A Közösség nem önmagáért létezik, és céljaként nem önmagára irányul. Az apostoli élet lehetővé teszi a tagok számára, hogy az imádságból és a testvéri életből fakadó ajándékokat és kegyelmeket megosszák a világgal és az Egyházzal (vö. Redemptoris missio, 3.).

Az apostoli élet az Istennel való közösség túlcsordulása, illetve lehetőség arra, hogy önátadásuk által megtapasztalják Isten cselekvését és a Szentlélek erejét. Ugyancsak kiváltságos alkalmakat nyújt arra, hogy tanúságot tegyenek Isten népének szépségéről, gazdagságáról és arról, ahogy tagjai kiegészítik egymást.

A Közösség a kezdetektől fogva különösen is szívén viseli a szegények és a szenvedők gondját, és arra vágyik, hogy gyakorolja a kompassiót és Krisztus vigaszát közvetítse feléjük. Ebből fakadóan hamar létrejöttek a Közösségben a különböző karitatív és humanitárius szolgálatok.

Közösségünket megragadta a sürgető szükség, hogy választ adjon a legnagyobb nyomorúságra: hogy az emberek nem ismerik Krisztust. Emiatt minden erejével hozzá akar járulni az Evangélium terjedéséhez. Ez nagyon különböző módokon történik, a meghallott hívások és az Egyház kérései szerint. Így a Közösség részt vesz az új evangelizációban, különös hangsúlyt helyezve a családi- és ifjúságpasztorációra.

Végül a Közösség a művészet és a szépség segítségével kíván tanúságot tenni az ember egyetemes hivatásáról: hogy a Teremtés megéneklője legyen.

Bővebben: szerkesztés alatt.

Œuvres de compassion et humanitaires - BéatitudesNouvelle évangélisation - Béatitudes

 

Pastorale jeunes et familles - Béatitudes

Art et Beauté - Béatitudes

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”