APOSTOLI ÉLETÜNK

A BELSŐ ÉLET TÚLCSORDULÁSA

A Közösség nem önmagáért létezik. A tagok apostoli élete lehetővé teszi, hogy az imádságból és testvéri életből fakadó ajándékokat és kegyelmeket megosszák a világgal és az Egyházzal (vö. Redemptoris missio, 3.).

Az apostoli élet az Istennel való közösség túlcsordulása, illetve Isten cselekvése és a Szentlélek erejének megtapasztalása az önátadásban. Kiváltságos alkalom a tanúságtételre, Isten népe szépségének, gazdagságának és egymás kiegészítésének hirdetésére. 

AZ EGYÜTTÉRZÉS MŰVEI
& HUMANITÁRIUS SZOLGÁLATOK

ÚJ EVANGELIZÁCIÓ
& MISSZIÓ

CSALÁD-
& IFJÚSÁGI PASZTORÁCIÓ

MŰVÉSZET
& SZÉPSÉG

KÜLÖNBÖZŐ MEGTESTESÜLÉSEK

A Közösség kezdettől fogva megkülönböztetett figyelemmel fordul a szegények és szenvedők felé. Igyekszik gyakorolni az együttérzést, hogy Krisztus vigaszát közvetítse. Ezért jöttek létre a különböző karitatív és humanitárius szolgálatok

Közösségünk is választ akar adni a legnagyobb nyomorúságra, arra, hogy az emberek nem ismerik Krisztust. Minden erejével igyekszik hozzájárulni az evangélium terjedéséhez. Ez különböző formákban valósul meg, a hivatásoknak és az Egyház kéréseinek megfelelően. A Közösség a család- és ifjúságpasztorációt előtérbe helyezve vesz részt az új evangelizációban

Végül a Közösség a művészet és a szépség által kíván tanúságot tenni az ember egyetemes hivatásáról: célunk a Teremtés megéneklőjévé válni. 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir