Az együttérzés művei és humanitárius szolgálatok

A nyolc boldogság szellemében arra kaptunk meghívást, hogy az együttérzés művei által, karitatív és humanitárius eszközökkel szolgáljuk a szegényeket és betegeket.

Az apostolkodás különböző formái fakadnak ebből:

Az együttérzés művei

HÁZAINKBA

SZEGÉNYEKET ÉS BETEGEKET

FOGADUNK BE

MEGHALLGATÁS &

KÍSÉRÉS SZOLGÁLATA

Humanitárius szolgálatok

NEHÉZSÉGBEN ÉLŐ

GYERMEKEK ÉS FIATALOK

SZOLGÁLATA

BAJBA JUTOTT

NŐK SZOLGÁLATA

A "VILÁG LEPRÁSAINAK"

SZOLGÁLATA

AZ "ALLIANCES INTERNATIONALES" CIVIL SZERVEZZET

Humanitárius szolgálatainak összefogására a Nyolc Boldogság Közösség 1986-ban civil szervezetet hozott létre Alliances Internationales néven. A szervezet célja, hogy karitatív és humanitárius projekteket támogasson a fejlődő országokban. A feladatokat a Nyolc Boldogság Közösség vagy helyi egyesületként működő partnerszervezetei látják el.

Az Alliances Internationales 2015-ben létrehozta a Talitha alapítványt a Caritas-France égisze alatt. Ez az alapítvány jogosult arra, hogy részesedjen a franciaországi ingatlanadóból leírható adományokból.

MÉG TÖBB

APOSTOLI ÉLET

ÚJ EVANGÉLIZÁCIÓ
& MISSZIÓ

CSALÁD-
& IFJÚSÁGIPASZTORÁCIÓ

MŰVÉSZET
& SZÉPSÉG

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

ACCUEIL DES PAUVRES ET DES MALADES

La pratique de l’hospitalité et de l’aumône fait partie intégrante de notre vie. Dans la plupart de nos maisons, nous aménageons un espace pour accueillir les personnes en difficulté. Plusieurs maisons travaillent avec la mairie ou les services sociaux de la ville.

Notre maison de Saint Broladre (35) accueille plusieurs personnes ayant un handicap physique ou psychique, des pauvres, des petits, des exclus. Cette vie de simplicité, de travail et de fraternité dans un climat de prière est une ressource pour aider chacun à grandir en maturité et en confiance en soi.

Le Foyer Saint Vincent de Paul de Pont-Saint-Esprit (30) offre un service d’accueil 24h/24 et 7j/7 aux personnes en difficulté sociale.

„Nous voulons également reconnaître l’Emmanuel en tout homme, en chaque petit qui demande un verre d’eau. C’est pourquoi nous accorderons le gîte et le couvert à quiconque se présente, en honorant spécialement nos seigneurs les pauvres pour qui il n’y a pas de place dans l’hôtellerie du cœur des hommes.”

 Livre de vie, n°10

L'ÉCOUTE ET L'ACCOMPAGNEMENT

Certaines maisons en France, par exemple à Valcluse (06) ou à l’étranger, assurent un service d’écoute, de présence dans les prisons et visitent des malades…

Les Fraternités Saint Camille de Lellis, réalité associée, proposent à des personnes en difficulté un accompagnement de restauration intérieure et une écoute de compassion.

AU SERVICE DES JEUNES ET DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ

À l’hôpital de Kabinda en République Démocratique du Congo, en prenant soin des enfants malnutris.

En Allemagne, la maison Saint-Rafaël s’occupe d’enfants à handicap lourd jour et nuit.

Au Viet Nam, au centre d’accueil de Tan Thong, quatre-vingt dix enfants et adolescents sont accueillis (sourds muets, handicapés physiques ou mentaux). À Saïgon et dans sa banlieue, la Communauté anime deux lieux d’accueil pour jeunes garçons et jeunes filles qui sont accompagnés dans leurs études.

AU SERVICE DES FEMMES EN DÉTRESSE

Au Mali, à Bamako , ce sont des jeunes mamans en détresse rejetées par leur milieu qui sont accueillies par la Communauté le temps de leur grossesse et de l’acquisition de leur autonomie. Ce lieu d’accueil leur permet de recevoir une formation sur l’hygiène, des cours d’alphabétisation, un travail d’artisanat pour leur réinsertion.

En Espagne, la Communauté a en charge une maison d’accueil diocésaine pour les femmes enceintes célibataires.

AU SERVICE DES LÈPRES DU MONDE

En République Démocratique du Congo, l’hôpital de Kabinda est la première mission que la Communauté a prise en charge en Afrique en 1982. Dans une région très enclavée, loin des grands centres urbains, cet établissement draine une population de 264 000 habitants répartie sur une superficie de 19 800 km². Devenu un hôpital général de référence, il  offre une possibilité d’accueil de 225 lits répartis en 6 services : médecine homme et femme, chirurgie, maternité, néonatologie et pédiatrie avec une « unité nutritionnelle thérapeutique intensive » (UNTI) qui gère les cas de malnutrition sévère.

À Mbuji Mayi en RDC, capitale provincial de deux millions d’habitants, la Communauté a aussi créé un important centre médical ophtalmologique : c’est le seule établissement spécialisé sur un territoire de 190 000 km peuplé de 8 millions d’habitants. Ce centre qui existe depuis 2006 est actuellement en reconstruction est actuellement en reconstruction depuis 2013 pour accueillir dans de bonnes conditions les malades. Chaque année 18 000 patients y sont soignés, 1600 y sont opérés dont plus de 1000 pour la cataracte. Le Docteur Richard Hardi, membre laïc de la Communauté, est le seul spécialiste à 500 km à la ronde.

La Communauté des Béatitudes s’occupe également d’un dispensaire à Bangui en Centrafrique.

Au Pérou, à côté de la paroisse de Callao, a été mis en place un cabinet dentaire à prix réduit pour la population défavorisée.

« Proche du Pauvre d’Assise, la Communauté désire porter son regard sur les lèpres du monde, sur toutes détresses physiques, morales et psychologiques d’une humanité sans espérance. Aussi l’œuvre de soulagement des misères est-elle vécue non seulement comme un devoir humanitaire, mais comme un baiser d’amour au nom de Celui qui a pris sur Lui les souffrances des hommes. »

Livre de Vie, n°11

Házainkba szegényeket és betegeket fogadunk be

A vendégszeretet és az alamizsnaosztás gyakorlása életünk szerves részét képezi. Legtöbb házunkban van hely a nehézséggel küzdők befogadására. Több házunk kapcsolatban áll a polgármesteri hivatallal vagy civil szociális szolgálatokkal.

Saint Brolade-i házunk több testi- vagy pszichés fogyatékkal élő személynek ad otthont, akik szegények, kicsinyek, kitaszítottak. Az egyszerűségben, munkában és testvéri közösségben élt élet, imával átjárt légkör olyan forrást nyújt, melyből merítve ki-ki növekedhet érettségben és önbizalomban.

A Pont-Saint-Esprit-i Szent Vince ház 24 órában elérhető szolgálatot biztosít szociális nehézségekkel küzdő személyek számára.

„Arra is törekszünk, hogy minden emberben felismerjük az Emmanuelt; a kicsinyekben, akik akár csak egy pohár vizet kérnek tőlünk. Ezért adunk szállást és eledelt bárkinek, aki bekopogtat hozzánk, hogy megtiszteljük őt, különösen urainkat, a szegényeket, akik számára az emberek szívének fogadójában nincs hely.”

Élet könyve 10.

Meghallgatás és kísérés szolgálata

Több házunkban végeznek meghallgató szolgálatot.

A Lellisi Szent Kamill testvériségek, melyek külső kapcsolódási formaként vannak jelen a Közösségben, kísérést és meghallgatást ajánlanak fel nehézségekkel küzdő személyeknek.

Magyarországon vállalunk lelki kísérést, lelkigyakorlat kísérést, lelkigondozást, szupervíziót és coachingot.

Nehézségben élő gyermekek és fiatalok szolgálata

Kabindai kórházunkban (Kongói Demokratikus Köztársaság) alultápláltságban szenvedő gyermekeket gondoznak.

A németországi Szent Rafael házban súlyos fogyatékkal élő gyermekek mellett végeznek éjjel-nappali szolgálatot.

Vietnámban a Tan Thong befogadóközpont 90 gyereknek és fiatalnak ad otthont (közülük egyesek siketnémák, testi- vagy értelmi fogyatékkal élők). Saigonban és környékén a Közösség két befogadóhelyet működtet, ahol fiatal fiúk és lányok kapnak segítséget a tanulásban.

Bajba jutott nők szolgálata

Bamakóban (Mali) a Közösség bajba jutott lányanyáknak ad otthont, akiket környezetük kitagadott. A Közösség tagjai mellettük állnak várandósságuk ideje alatt, és segítik őket önállóvá válni. A nők itt higiéniai ismereteket szereznek, megtanulnak olvasni és elsajátíthatnak egy kézműves szakmát, hogy képesek legyenek visszailleszkedni a társadalomba.

Spanyolországban egyedülálló várandós anyák számára létrehozott egyházmegyei befogadóközpont áll a Közösség felügyelete alatt. 

A "világ leprásainak" szolgálata

A kabindai kórház (Kongói Demokratikus Köztársaság) volt az első misszió, melyet a Közösség magára vállalt Afrikában, 1982-ben. Ez az intézmény egy nagyon elszigetelt területen, nagyvárosoktól távol, mintegy 19 800 négyzetkilométeres terület 264 000 lakosát látja el. Jelentős (225 ágyas) általános kórházzá nőtte ki magát, mely hatféle ellátást nyújt: férfi- és női általános orvoslás, sebészet, szülészet, neonatológia és gyermekellátás, melyen „intenzív terápiás táplálási egység” is működik a súlyos alultápláltság kezelésére.

A Kongói Demokratikus Köztársaság egyik tartományi fővárosában, a kétmilliós Mbuji Mayiban a Közösség tekintélyes szemészeti központot hozott létre, mely a 190 000 négyztkm-es terület egyetlen szakkórházaként 8 millió embert lát el. A 2006-ban létesített központ 2013 óta átalakítás alatt áll, hogy jó körülmények között fogadhassa a betegeket. Évente 18 000 embert kezelnek itt, 1600 műtétre kerül sor, amelyből 1000 szürke-hályoggal kapcsolatos.

Dr. Hardi Richárd, a Közösség laikus ágának tagja 500 km-es körzetben az egyetlen specialista.

A Közösség gyógyászati központot üzemeltet Bangui-ban, Közép-Afrikában.

Peruban a callao-i plébánia mellett fogorvosi rendelő és népkonyha jött létre a nehéz anyagi helyzetben lévő lakosság segítésére.

„A Közösség Assisi Szegényéhez hasonlóan a világ leprásaira akarja szegezni tekintetét, az elreménytelenedett emberiség mindenféle testi, lelki és pszichés bajára. Ugyanakkor a nyomor megkönnyítésének művét nem csupán humanitárius kötelességként éljük meg, hanem a szeretet csókjaként annak nevében, aki magára vette az emberek szenvedését.”

 Élet könyve 11.

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir