Új evangelizáció és misszió

A Közösség tagjai vágynak rá, hogy minden embert elérjenek és megismertessék velük az örömhírt. A Szentlélek indít bennünket, hogy bátran és kreatívan, sokféle módon tegyünk tanúságot Krisztus szeretetéről.

„Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.”

Mk 16,15

AZ EVANGÉLIUM

TERJESZTÉSE

MINDEN LEHETSÉGES ESZKÖZZEL

  • lelkigyakorlatok és lelki napok, imaestek
  • vendégfogadás
  • lelki kísérés
  • plébániai missziók, evangelizációs missziók
  • evangelizáció a művészet által
  • imacsoportok animálása
  • zarándoklatok és találkozók kísérése
  • család-, gyermek- és ifjúságpasztoráció
  • teológiai képzés, tanítás, igehirdetés
  • evangelizáció a média segítségével
EDB

A HELYI EGYHÁZ

SZÜKSÉGLETEINEK

SZOLGÁLATÁBAN

Közösségünk papjai dolgozhatnak plébánosként, káplánként, lelkészként, kegyhely-igazgatóként.

A Közösség tagjai különféle egyházmegyei szolgálatokat vállalhatnak: teológiai oktatás, katekézis, lelkészi feladatok ellátása, csoportok animálása, szolgálat plébániákon, kegyhelyeken stb.

MISSZIÓ

"AD GENTES"

A Közösség tagjai a Krisztustól kapott küldetésnek megfelelően az egész világon hirdetni szeretnék az evangéliumot. Az örömhírnek mindenkihez el kell jutnia. A világnak nagyobb szüksége van az élet és a remény Igéjére, mint valaha.

A Közösség támogatja tagjai misszionáriusi lelkületét és terveit olyan területeken, ahol az evangéliumot még nem hirdették. Közösségünk mind az öt földrészen jelen van.

MÉG TÖBB

APOSTOLI ÉLET

EGYÜTTÉRZÉS MŰVEI
& HUMANITÁRIUS SZOLGÁLATOK

CSALÁD
& IFJÚSÁGI PASZTORÁCIÓ

MŰVÉSZET
& SZÉPSÉG

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”