Nővérek

Megszentelt élet

A Közösség nővérei fogadalmat tesznek a tisztaságra, szegénységre és engedelmességre. Elköteleződnek a Jegyesükkel, Krisztussal való személyes, mély és bensőséges kapcsolatra, valamint a minden ember iránti krisztusi szeretetre.

Szemlélődés

A nővérek imaéletükkel válhatnak Krisztus jeleivé. A mindennapok csúcsát és forrását jelentő szentmise, a legszentebb Oltáriszentség előtt végzett belső ima, az imaórák liturgiája, a Lectio Divina, Szűz Mária tisztelete és a neki történő felajánlás, ezek mind Krisztussal való bensőséges kapcsolatukat táplálják. Arra törekszenek, hogy minden helyzetben a Szentlélek sugallataira figyeljenek, és szüntelen imában éljenek.

Közösség

Isten szemlélése örömteli és gazdagító testvéri közösséget teremthet, melyben ki-ki többre tartja a másikat önmagánál (Fil 2,3). A nővérek a szeretetben akarnak gyökeret verni és abban növekedni. Egymással való közösségüket kijelölt időkben élik meg (étkezések, kirándulások), amikor igyekeznek jobban megismerni egymást. Teszik ezt a testvéri kapcsolatok, egyszerűség, önmagukról való megfeledkezés és a másik javának keresése jegyében, párbeszéd, megbocsátás, kiengesztelődés által. A nővérek a Közösség férfi szerzeteseivel és laikus tagjaival is igazi testvéri közösséget kívánnak megélni.

Misszió

A nővérek tanúságtétele elsősorban megszentelt életükben nyilvánul meg. Ebből fakadnak a Nyolc Boldogság lelkületéhez kötődő apostoli tevékenységeik: csoportok fogadása, az együttérzés művei, kórházi és lelkigondozói szolgálat, evangelizáció, katekézis, egyházmegyei misszió…

A nővérek a Közösség többi tagjával együtt végzik munkájukat, és ugyanazon apostoli lelkületben élik küldetésüket. Ki-ki kamatoztatja saját adottságait az ajándékok és hivatások sokfélesége szerint (szervezés, tanítás, pénzügyek kezelése, élelmezés, zene, énekvezetés stb.).

Szerzetesi ruha

A habitus viselésével a nővérek Krisztus látható jelei a világban. A habitus arra hív és azt jelzi, amit a nővérek élni és hirdetni kívánnak: Isten közöttünk jelenlévő Országát.

 „… lemondok a világról, annak életéről és szokásairól, lemondok saját magamról,
hogy egyedül Hozzád tartozzam,
aki földi életem során
egyetlen kincsem és reményem vagy…”

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

L'été avec les Béatitudes

Se ressourcer cet été en famille, en couple ou individuellement,
entre jeunes ou enfants...