Wspólnota wyraża swój charyzmat przez „życie w Duchu Świętym”, „komunię stanów życia” i wypływające z nich promieniowanie apostolskie.

Życie w Duchu Świętym

Duchowość Wspólnoty daje pierwszeństwo życiu modlitwy, poszukiwaniu modlitwy nieustannej. Modlitwa zajmuje najważniejsze miejsce w życiu jej członków i jest źródłem wszystkiego, czym żyją.
Wspólnotę charakteryzuje eschatologiczne przekonanie, że Pan wkrótce przyjdzie, że można przyśpieszyć Jego przyjście, przyjście Jego Królestwa, poprzez uwielbienie, piękno liturgii i życie braterskie.
Wspólnota jest otwarta na charyzmaty i dary Ducha Świętego, w służbie misji i ewangelizacji. Jej szczególne zainteresowanie żydowskimi korzeniami wiary chrześcijańskiej, daje specjalne miejsce modlitwie za Żydów i o jedność chrześcijan. Wreszcie zawierzenie się Maryi, pobożność Maryjna przenika całą duchowość Wspólnoty Błogosławieństw.

Komunia stanów życia

Jako „Kościelna Rodzina”, Wspólnota stara się żyć w prawdziwej komunii między braćmi, siostrami i świeckimi na wzór życia trynitarnego. Dlatego też składa się z trzech gałęzi złączonych w jednym ciele wspólnotowym, które wspólnie dzielą się życiem liturgicznym, braterskim, apostolskim i misyjnym.

Promieniowanie apostolskie i misyjne

Przez świadectwo życia i apostolaty, Wspólnota pragnie aktywnie uczestniczyć w misji Kościoła i nowej ewangelizacji. Czyni to za pośrednictwem mediów, organizowanych rekolekcji, pielgrzymek i sesji, przez duszpasterstwo rodzin i młodzieży, przez pracę w parafiach i sanktuariach.

Rozwija również wiele dzieł miłosierdzia i pomocy humanitarnej przyjmując ubogich w swoich domach lub przez prowadzenie szpitala, przechodni lekarskiej, sierocińca, domu samotnej matki, itp.

Kontemplacja, komunia, dzieła miłosierdzia i misja streszczają nasze wspólne powołanie.

Powołanie do Wspólnoty Błogosławieństw

…to usłyszeć wezwanie Ducha Świętego, który, w linii Soboru Watykańskiego II, wzbudza „przebudzenie” ludu Bożego, a szczególnie świeckich. To On odnawia swój Kościół, upiększa go jako oblubienicę, która przygotowuje się na przyjście Oblubieńca, i wzbogaca ją o nowe dary, wśród których znajdują się wspólnoty, do których należą wierni ze wszystkimi powołaniami i wszystkich stanów życia: rodziny, osoby stanu wolnego, osoby konsekrowane (bracia i siostry), kapłani, diakoni, itd. (…)

Przeczytaj całą medytację Ojca Jacquesa Philippe’a

 

Etapy integracji

Okres formacji we Wspólnocie obejmuje różne etapy, które różnią się w zależności od stanu życia, do którego jesteśmy powołani lub w którym się znajdujemy. Tak więc świeccy członkowie, małżeństwa lub osoby wolnego stanu, idą inną ścieżką niż bracia i siostry, którzy są powołani do życia konsekrowanego. Potrzeba co najmniej od pięciu do ośmiu lat, zanim osoba świecka zaangażuje się definitywnie  lub osoba konsekrowana złoży śluby wieczyste we Wspólnocie Błogosławieństw.

 

Rozeznać powołanie do Wspólnoty Błogosławieństw

Chcesz poznać Wspólnotę, albo zastanawiasz się nad powołaniem do Wspólnoty Błogosławieństw? Przyjdź i zobacz! Przeżyj kilka dni w jednym z naszych domów, by odkryć charyzmat Wspólnoty, jej liturgię, życie braterskie, misje… i skorzystać z towarzyszenia duchowego, aby rozeznać wolę Chrystusa w Twoim życiu.

Napisz do najbliższego domu, wyjaśniając chęć poznania Wspólnoty i umów się na spotkanie z jednym z jej członków. Zapoznaj się ze stroną: Gdzie nas znaleźć?

Jeśli już kilkakrotnie odwiedziłeś(łaś)  Wspólnotę, możesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się, co dalej robić. Wyślij wiadomość e-mail.

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.