Nasze powołanie

Wspólnota wyraża swój charyzmat przez „życie w Duchu Świętym”, „komunię stanów życia” i wypływające z nich promieniowanie apostolskie.

Życie w Duchu Świętym

Duchowość Wspólnoty daje pierwszeństwo życiu modlitwy, poszukiwaniu modlitwy nieustannej. Modlitwa zajmuje najważniejsze miejsce w życiu jej członków i jest źródłem wszystkiego, czym żyją.
Wspólnotę charakteryzuje eschatologiczne przekonanie, że Pan wkrótce przyjdzie, że można przyśpieszyć Jego przyjście, przyjście Jego Królestwa, poprzez uwielbienie, piękno liturgii i życie braterskie.
Wspólnota jest otwarta na charyzmaty i dary Ducha Świętego, w służbie misji i ewangelizacji. Jej szczególne zainteresowanie żydowskimi korzeniami wiary chrześcijańskiej, daje specjalne miejsce modlitwie za Żydów i o jedność chrześcijan. Wreszcie zawierzenie się Maryi, pobożność Maryjna przenika całą duchowość Wspólnoty Błogosławieństw.

Komunia stanów życia

Jako „Kościelna Rodzina”, Wspólnota stara się żyć w prawdziwej komunii między braćmi, siostrami i świeckimi na wzór życia trynitarnego. Dlatego też składa się z trzech gałęzi złączonych w jednym ciele wspólnotowym, które wspólnie dzielą się życiem liturgicznym, braterskim, apostolskim i misyjnym.

Promieniowanie apostolskie i misyjne

Przez świadectwo życia i apostolaty, Wspólnota pragnie aktywnie uczestniczyć w misji Kościoła i nowej ewangelizacji. Czyni to za pośrednictwem mediów, organizowanych rekolekcji, pielgrzymek i sesji, przez duszpasterstwo rodzin i młodzieży, przez pracę w parafiach i sanktuariach.

Rozwija również wiele dzieł miłosierdzia i pomocy humanitarnej przyjmując ubogich w swoich domach lub przez prowadzenie szpitala, przechodni lekarskiej, sierocińca, domu samotnej matki, itp.

Kontemplacja, komunia, dzieła miłosierdzia i misja streszczają nasze wspólne powołanie.

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.
Rose_Petals_G25_2_8

1er octobre :
fête de sainte Thérèse de lisieux

Soirées pétales
de roses