Wspólnota Błogosławieństw wyznacza kierunki rozwoju i działania na 4 następne lata!

W czasie Kapituły Generalnej delegaci z gałęzi braci, sióstr i świeckich Wspólnoty Błogosławieństw z całego świata, wybrali nowy zarząd. Niektórzy zostali ponownie wybrani, inni zostali wybrani po raz pierwszy. Nowi odpowiedzialni przyjęli swoje nowe funkcje w służbie Wspólnocie. 

Wsparci modlitwą całej Wspólnoty, 80 delegatów obecnych na Kapitule Generalnej, pozwoliło prowadzić się przez Ducha Świętego, który inspirował do prostoty, prawdy, głębi, szacunku i słuchania w dzieleniu się i poszukiwaniu wspólnego dobra.

Po wyborze nowych odpowiedzialnych, przeżywanym w duchu jednomyślności. Zgromadzenie dyskutowało i głosowało za zmianami w swoich statutach, w dyrektoriach i w Księdze Życia. Następnie pracowano i głosowano za kierunkami rozwoju i działania Wspólnoty na kolejne cztery lata.

Dotyczą one pięciu głównych kierunków:

1) Pogłębianie komunii stanów życia poprzez pracę nad tożsamością świeckich i osób konsekrowanych we Wspólnocie Błogosławieństw, dzięki refleksji między-gałęziami i interdyscyplinarnej (antropologicznej, teologicznej, kanonicznej, liturgicznej). Praca ta ma doprowadzić do głębszego rozumienia, czym jest Eklezjalna Rodzina życia konsekrowanego, statut kanoniczny, do którego dąży Wspólnota.

2) Kontynuacja formacji, szczególnie w dwóch kierunkach:

 • Formacja w zakresie budowania autorytetu i sprawowania władzy
 • Pogłębianie naszego charyzmatu w jego eschatologicznym i charyzmatycznym wymiarze.

3) Duszpasterstwo młodzieży i powołań: kontynuowanie pracy na rzecz duszpasterstwa dostosowanego do potrzeb młodzieży i młodych dorosłych, a także w przyjmowaniu i formowaniu nowych powołań.

4) Żarliwość misyjna i apostolska Wspólnoty: promowanie dzieł apostolskich Wspólnoty, a także misji w odległych krajach poza Europą, w których Wspólnota jest obecna, propagując krótkoterminowe misje dla młodzieży w naszych domach.

5) Uwrażliwianie na temat integralnej ekologii i nawrócenia ekologicznego, do którego Ojciec Święty wzywa nas w encyklice Laudato si.

Kapituły każdej z trzech gałęzi (braci, sióstr i świeckich) głosowali również za zmianami w swoich tekstach, a następnie za specyficznymi dla nich kierunkami rozwoju i działania.

Pragniemy by nowy zarząd i cała Wspólnota z zaangażowaniem podjęła tę pracę. Prośmy Pana o pomoc, abyśmy mogli nieść owoce tej Kapituły, by pokazać wszystkim bliskość Królestwa Bożego! Maranatha ! Przyjdź, Panie Jezu !

Nasza Przewodnicząca, s Anna Katharina razem ze swoim asystentem, z odpowiedzialnymi poszczególnych gałęzi i ich asystentami.

Rada gałęzi braci :

 • Odpowiedzialny generalny:

Ojciec Jean-Uriel FREY, Szwajcar (pośrodku zdjęcia) 

 • Asystent:

Ojciec Johannes-Maria POBLOTZKI, Niemiec (czwarty od lewej)

 • Członkowie rady:

Ojciec Wojciech od Dzieciątka Jezus KOUKAL, Czech (pierwszy od lewej)

Brat Emmanuel-Marie od Najświętszego Serca MORIZIO, Włoch (drugi od lewej)

Ojciec Pierre od Krzyża ONDOA MESSI, Kameruńczyk (piąty od lewej)

Rada gałęzi sióstr:

 • Odpowiedzialna generalna:

Siostra Eva od Jezusa SCHWINGENSCHLÖGEL, Austriaczka (pośrodku zdjęcia)

 • Asystentka:

Siostra Claire od Zbawiciela GALLE, Francuska (druga od lewej)

 • Członkowie rady:

Siostra Lucia od Zmartwychwstania KOPASOVA, Czeszka (pierwsza od lewej)

Siostra Gloria MASAGWAMBILOU BANYENDAT, Gabonka (czwarta od lewej)

Siostra Sr Tsippora GARGUY, Francuska (piąta od lewej

Rada gałęzi świeckich:

 • Moderator generalny:

Anne Emmanuelle DIXMERIAS, Francuska (druga od lewej)

 • Asystent :

Duane STALLARD, Nowozelandczyk (pierwszy od lewej)

 • Członkowie rady:

Timothée BERTHON, Francuz (trzeci od lewej)

Andrea TONGELOVA, Czeszka (czwarta od lewej)

Guillem FARRÉ, Hiszpan (nieobecny na zdjęciu)

 

Sœur Laetitia du Cœur de Jésus

Entrée à la Communauté des Béatitudes en 1998, sœur Laetitia est actuellement à la maison générale, à Blagnac, au service du secrétariat général et de la communication de la grande Communauté.

Thèmes

,

Etiquettes

ARTICLES QUI PEUVENT VOUS INTÉRESSER

Na całym świecie Wspólnota Błogosławieństw przyjmie Cię… Pobyt za granicą od 1 do 8 miesięcy. Wypłyń na głębię! Przyjedź do jednego z naszych domów (…)

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.

Vivez l'Avent à
l'école des Saints

/

Inscrivez-vous pour suivre notre parcours viidéo