Wspólnota Błogosławieństw wyznacza kierunki rozwoju i działania na 4 następne lata!

W czasie Kapituły Generalnej delegaci z gałęzi braci, sióstr i świeckich Wspólnoty Błogosławieństw z całego świata, wybrali nowy zarząd. Niektórzy zostali ponownie wybrani, inni zostali wybrani po raz pierwszy. Nowi odpowiedzialni przyjęli swoje nowe funkcje w służbie Wspólnocie. 

Wsparci modlitwą całej Wspólnoty, 80 delegatów obecnych na Kapitule Generalnej, pozwoliło prowadzić się przez Ducha Świętego, który inspirował do prostoty, prawdy, głębi, szacunku i słuchania w dzieleniu się i poszukiwaniu wspólnego dobra.

Po wyborze nowych odpowiedzialnych, przeżywanym w duchu jednomyślności. Zgromadzenie dyskutowało i głosowało za zmianami w swoich statutach, w dyrektoriach i w Księdze Życia. Następnie pracowano i głosowano za kierunkami rozwoju i działania Wspólnoty na kolejne cztery lata.

Dotyczą one pięciu głównych kierunków:

1) Pogłębianie komunii stanów życia poprzez pracę nad tożsamością świeckich i osób konsekrowanych we Wspólnocie Błogosławieństw, dzięki refleksji między-gałęziami i interdyscyplinarnej (antropologicznej, teologicznej, kanonicznej, liturgicznej). Praca ta ma doprowadzić do głębszego rozumienia, czym jest Eklezjalna Rodzina życia konsekrowanego, statut kanoniczny, do którego dąży Wspólnota.

2) Kontynuacja formacji, szczególnie w dwóch kierunkach:

 • Formacja w zakresie budowania autorytetu i sprawowania władzy
 • Pogłębianie naszego charyzmatu w jego eschatologicznym i charyzmatycznym wymiarze.

3) Duszpasterstwo młodzieży i powołań: kontynuowanie pracy na rzecz duszpasterstwa dostosowanego do potrzeb młodzieży i młodych dorosłych, a także w przyjmowaniu i formowaniu nowych powołań.

4) Żarliwość misyjna i apostolska Wspólnoty: promowanie dzieł apostolskich Wspólnoty, a także misji w odległych krajach poza Europą, w których Wspólnota jest obecna, propagując krótkoterminowe misje dla młodzieży w naszych domach.

5) Uwrażliwianie na temat integralnej ekologii i nawrócenia ekologicznego, do którego Ojciec Święty wzywa nas w encyklice Laudato si.

Kapituły każdej z trzech gałęzi (braci, sióstr i świeckich) głosowali również za zmianami w swoich tekstach, a następnie za specyficznymi dla nich kierunkami rozwoju i działania.

Pragniemy by nowy zarząd i cała Wspólnota z zaangażowaniem podjęła tę pracę. Prośmy Pana o pomoc, abyśmy mogli nieść owoce tej Kapituły, by pokazać wszystkim bliskość Królestwa Bożego! Maranatha ! Przyjdź, Panie Jezu !

Nasza Przewodnicząca, s Anna Katharina razem ze swoim asystentem, z odpowiedzialnymi poszczególnych gałęzi i ich asystentami.

Rada gałęzi braci :

 • Odpowiedzialny generalny:

Ojciec Jean-Uriel FREY, Szwajcar (pośrodku zdjęcia) 

 • Asystent:

Ojciec Johannes-Maria POBLOTZKI, Niemiec (czwarty od lewej)

 • Członkowie rady:

Ojciec Wojciech od Dzieciątka Jezus KOUKAL, Czech (pierwszy od lewej)

Brat Emmanuel-Marie od Najświętszego Serca MORIZIO, Włoch (drugi od lewej)

Ojciec Pierre od Krzyża ONDOA MESSI, Kameruńczyk (piąty od lewej)

Rada gałęzi sióstr:

 • Odpowiedzialna generalna:

Siostra Eva od Jezusa SCHWINGENSCHLÖGEL, Austriaczka (pośrodku zdjęcia)

 • Asystentka:

Siostra Claire od Zbawiciela GALLE, Francuska (druga od lewej)

 • Członkowie rady:

Siostra Lucia od Zmartwychwstania KOPASOVA, Czeszka (pierwsza od lewej)

Siostra Gloria MASAGWAMBILOU BANYENDAT, Gabonka (czwarta od lewej)

Siostra Sr Tsippora GARGUY, Francuska (piąta od lewej

Rada gałęzi świeckich:

 • Moderator generalny:

Anne Emmanuelle DIXMERIAS, Francuska (druga od lewej)

 • Asystent :

Duane STALLARD, Nowozelandczyk (pierwszy od lewej)

 • Członkowie rady:

Timothée BERTHON, Francuz (trzeci od lewej)

Andrea TONGELOVA, Czeszka (czwarta od lewej)

Guillem FARRÉ, Hiszpan (nieobecny na zdjęciu)

 

Sœur Laetitia du Cœur de Jésus

Entrée à la Communauté des Béatitudes en 1998, sœur Laetitia est actuellement à la maison générale à Blagnac, au service de la communication de la Communauté.

Themen

,

Etiketten

ARTIKEL, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNEN

Na całym świecie Wspólnota Błogosławieństw przyjmie Cię… Pobyt za granicą od 1 do 8 miesięcy. Wypłyń na głębię! Przyjedź do jednego z naszych domów (…)

Ich möchte Ihre Newsletter erhalten (nur auf Französisch)

*Sie können sich jederzeit am Ende jeder E-Mail abmelden (lesen Sie die Datenschutzerklärung).

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”