in Christo

Dla kogo?

In Christo jest skierowane do wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje życie duchowe; dla tych, którzy chcą wzrastać w coraz większej zażyłości z Chrystusem.

Po co?

Niełatwo jest dać Bogu miejsce w naszym napiętym rozkładzie dnia. Nie jest łatwo znaleźć czas na codzienne życie modlitewne ani znaleźć odpowiednie wskazówki i duchową strawę, zaadaptowaną do naszych życiowych sytuacji. Potrzebujemy zachęty, rady i odpowiedniego pokarmu.

In Christo tworzy pedagogikę świętości poprzez zaproponowanie ram i środków dostosowanych do życia świeckich we współczesnym świecie.

Propozycja

In Christo jest zaangażowaniem na rok, które odnawia się każdego roku. Obejmuje ono 4 filary: życie braterskie, życie modlitewne, formację i misję.

Zaangażowanie w In Christo przeżywa się w małych fraterniach (od 6 do 10 osób, najlepiej 8 osób), spotykających się raz w miesiącu, na czas wzajemnego dzielenia, wspólnej modlitwy i formacji. W miarę możliwości towarzyszy jej opiekun duchowy, który może być członkiem Wspólnoty Błogosławieństw, członkiem innej fraterni, księdzem diecezjalnym…

Jak przebiega spotkanie fraterni?

  1. Czas uwielbienia, aby oddać nasze troski i wejść w modlitwę.
  2. Dzielenie się życiem duchowym: celem jest wzajemne wspieranie się, by żyć z Bogiem w codzienności, między spotkaniami; chodzi o to, by odkryć Bożą pedagogikę w swoim życiu i nawzajem się budować.
  3. Nauczanie: formacja do życia duchowego odbywa się w formie wspólnego słuchania lub oglądania konferencji. Na przykład, w pierwszym roku, formacja fraterni zaczyna się serią konferencji o modlitwie wygłoszonych przez o. Jacquesa Philippe’a (cb).
  4. Modlitwa braci i sióstr: to okazja by się wzajemnie za siebie modlić, powierzyć swoje intencje i wzrastać w życiu w Duchu Świętym.

Coroczne spotkanie

Każdego roku proponuje się spotkanie wszystkich fraterni. Chodzi o to, aby ucieszyć się z bycia razem, przeżyć mocne duchowo spotkanie, móc się wymienić doświadczeniami…

Kto może tworzyć/być członkiem fraterni?

Każdy może stworzyć fraternię In Christo lub być jej członkiem, bez względu na swoją przebytą drogę w
Kościele, czy byłby to „początkujący”, czy też bardziej „zaangażowany”, bliski jakiejś wspólnoty lub ruchu… Fraternia może powstać z inicjatywy jednej osoby lub grupy przyjaciół, albo też w kontekście parafii czy wspólnoty. Jedynym wymogiem jest wspólne pragnienie większej intymności z Chrystusem.

Aby uzyskać więcej informacji lub utworzyć nową wspólnotę, napisz do: mail

 

„Instaurare omnia in Christo”

Telle est la devise que saint Paul donne aux chrétiens d’Ephèse (Eph 1, 10) : ordonner toutes choses selon l’esprit de Jésus, placer le Christ au sein même de toutes choses. C’est le défi et la beauté de la vocation des laïcs dans le monde : rendre présent le Christ dans toutes les réalités quotidiennes de leur vie. C’est cette même devise que le pape Pie X avait choisie comme devise de son pontificatIn Christo est issu de la Communauté des Béatitudes, qui apporte un soutien dans l’organisation, l’accompagnement et la prière. Etre membre d’In Christo, c’est la possibilité de faire partie de la  famille spirituelle des Béatitudes, et de cheminer avec elle.

Cependant il n’y a pas besoin d’être membre des Béatitudes ou de vouloir s’engager dans la famille spirituelle des Béatitudes pour faire partie d’une fraternité. La pédagogie développée par In Christo se veut au service de l’Eglise. Elle peut se vivre dans des cadres très divers, et est ouvert à des personnes qui cheminent avec d’autres familles spirituelles.

We were unable to confirm your registration.
Your registration is confirmed.