Emaus Nicopolis

Emaus - Nicopolis, Izrael

Pomiędzy Jerozolimą a Tel Awiwem leży Emaus – Nicopolis. Pielgrzymom oferuje zanurzenie się w historii Izraela poprzez wykopaliska archeologiczne i związane z nimi historie biblijne. Jest to miejsce święte, gdzie uczniowie z Emaus rozpoznali Jezusa podczas łamania chleba i które koniecznie trzeba zobaczyć pielgrzymując po Ziemi Świętej.

Od 1975 roku Wspólnota Błogosławieństw obecna jest w Izraelu, miejscu uprzywilejowanym do spotkania z naszymi starszymi braćmi wierze, a od 1993 roku mieszka w obrębie Emaus – Nikopolis. Grupy pielgrzymów są zaproszone do zwiedzania muzeum, modlitwy, sprawowania Eucharystii… Wspólnota prowadzi pielgrzymów i towarzyszy im w kraju, poprzez nauczanie i katechizację… nie zapominając o powiązaniach różnych Kościołów, które są obecne w Ziemi Świętej.

Należy zwrócić uwagę na dwa różne adresy.

  • Adres do korespondencji: Communauté des Beatitudes, Emmaus-Nicopolis, Post Office Box 638, Ramle 7210601, Israel
  • Lokalizacja: Emmaus-Nicopolis, Latrun junction, next to Canada (Ayalon) Park, Israel
Poprzedni
Następny

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir
Poprzedni
Następny