A Nyolc Boldogság Közösséghez mint Lelki Családhoz külső tagok is kapcsolódnak. Fiatalok, házaspárok, egyedülállók, állandó diakónusok vagy egyházmegyés papok, akik mindennapi életüket a Közösség lelkisége szerint élik, és részt vesznek a Közösség apostoli tevékenységében, imájukkal és anyagi segítségükkel támogatják a Közösséget.

A kapcsolódás formái a következők:

  • Bárány Barátai: különféle korú hívők, akik a Nyolc Boldogság Közösség lelkisége szerint élnek. Rendszeres imaéletetre törekednek, melyet a közösségi liturgia ihlet, és aktívan részt vesznek a Közösség életében és missziójában. Elköteleződésük 1 évre szól, évente megújítható.
  • Bárány Tanítványai: képzési és elköteleződési forma 16-30 év közötti fiatalok számára, akik személyes megtérést éltek át, és Krisztust választják életük egyetlen Urának és Mesterének. A Bárány Tanítványai rendszeresen összegyűlnek valamely közösségi centrumban; hitükkel és konkrét feladatok vállalásával tesznek tanúságot elköteleződésükről az Egyházban és a társadalomban.
  • Lellisi Szent Kamill Testvériségek: együttérző meghallgatás által nyújtanak segítséget a nehézséggel küzdők számára a belső gyógyuláshoz.
  • Világi papok testvériségei (Nyolc Boldogság Papi Testvériség): egyházmegyés papok, akik saját szolgálati helyükön a Közösség lelkisége szerint kívánnak élni. Elköteleződésük egy évre szól, évente megújítható. Rendszeres találkozókat szerveznek, és részt vesznek a Közösség misszióiban.

 

„Az Istennel való nagyobb egységre vágyakozva elkötelezem magam: hogy naponta gyakorlom a belső imát, naponta szívvel olvasom Isten Igéjét, gyakran járulok szentségekhez, Máriának ajánlom magamat, és törekszem testemet és lelkemet tisztán megőrizni.
Úgyszintén elkötelezem magam országom fiataljainak megszentelésére, a böjt, az ima és az Egyház tanításával megegyező keresztény élet tanúságtétele által. 

Uram, szeretni akarlak, és meg akarlak szerettetni Téged az emberekkel; légy az én világosságom és erőm.

Részlet a Bárány Tanítványai elköteleződési szövegéből.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

I've read Know more