“Itt vagyok, hívtál!”

Published on the 24 szeptember 2019

Szeptember elején világszerte 29 fiatal kezdett próbaidőt a Közösségben. Ez az év a képzés és a megkülönböztetés ideje számukra, ami segít tisztázni, hogy valóban a Nyolc Boldogság Közösségbe szól-e a hivatásuk. 

Bár a próbaidősök is már egy adott közösségi (megszentelt életű vagy laikus) ághoz tartoznak, az év során közös képzésben vesznek részt a többi próbaidőssel – lehetőleg a Közösség egy olyan házában, ahol mind a 3 ág jelen van. A laikus ág tagjainak lehetőségük van rá, hogy a próbaidőt 2 év alatt, kevésbé intenzív formában éljék meg. Ez megengedi számukra, hogy a képző házzal való rendszeres kapcsolattartás mellett megtartsák korábbi lakó- és munkahelyüket.

A közösségi élet, mint legfőbb tanítómester

A legnagyobb formáló, alakító tényező maga közösségi élet, főként egy olyan Közösségben, ahol a kommunió, az egység a karizmához tartozik. A közös képzési év célja, hogy ennek során a közösségi élet gazdagsága egyre inkább feltáruljon a próbaidősök számára a liturgiák, az egyéni ima, a munka, a szolgálat és a vendégfogadás, a testvéri osztozás, az ünnepek és a lelki kísérés által. Rengeteg alkalom kínálkozik rá, hogy a Szentlélek a testvéreinken keresztül alakíthasson bennünket, hogy növekedhessünk Krisztus követésében, a hitben és az odaadásban.

A hitnek ugyan elsődleges szerepe van, de az is szükséges, hogy az értelmünket is tápláljuk, és a kettő egymást erősítse. Ezért a közösségi élet és az imaidők mellett az egyéni és a közös tanulás is fontos helyet kap. A közös képzési év alatt a hangsúly a Közösség karizmájának és lelkiségének felfedezésén van. Ezt egészíti ki a hitismeretet elmélyítő katekézis és az önismeretben való növekedést segítő képzés. Mindezt azzal a céllal, hogy a résztvevők egyre inkább hagyják magukat Krisztushoz hasonlóvá formálni!

És hogyan tovább?

A közös képzési év végén a próbaidősök többsége úgy érzi, megerősödött a hivatása, és tovább halad a Közösségbe való integrálódás útján. Elköteleződése jeléül közösségi keresztet kap, és egy éves jelöltidőt kezd, amit a szerzetesi ágakban posztulátusnak, a laikus ágban pedig probatiós időnek hívunk. Ennek az évnek a célja, hogy a jelölt folytassa hivatásának megkülönböztetését a választott ágban, és jobban integrálódjon a Közösség egy házába, annak életébe és szolgálataiba, immár a közös képzés keretei nélkül.

Az elinduláshoz… 

Szeretnéd megismerni a Közösséget? Karizmáját, a liturgiát, a testvéri életet és apostoli szolgálatainkat?  Keresd fel házainkat, ahol a rendszeres lelki kísérés segíthet, hogy felismerd Krisztusnak az életedre vonatkozó akaratát.

Először is vedd fel a kapcsolatot a legközelebbi házzal: írd meg, hogy szeretnéd megismerni a Közösséget, és hogy találkoznál a Közösség egy tagjával. Hol találsz meg minket? 

Sr Margit du Royaume de Dieu

Szerző : Isten Országáról nevezett Margit nővér

Margit nővér a Közösség magyar nyelvű honlapjának szerkesztője, a homokkomáromi ház tagja.

Articles that may interest you

A Nyolc Boldogság Közösség elismerése mint a “megszentelt élet egyházi családja”

2020. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a Nyolc Boldogság Közösség egyházmegyei jogon „megszentelt élet egyházi családja” elismerést kapott. A dekrétumot a Megszentelt

Pétales de roses à Nay

Rózsaeső imaestek ONLINE!

Immár több évtizedes hagyomány, hogy Lisieux-i Szent Teréz liturgikus ünnepéhez (okt. 1.) kötődően ún. Rózsaeső imaestek keretében kérjük az ő közbenjárását imaszándékainkért.

Kecskeméti programok 2020-2021

Az idei tanévben is sok szeretetettel várunk mindenkit a Nyolc Boldogság Közösség imaalkalmaira a kecskeméti Szentcsalád Plébánián! Immár hagyományos módon havonta egy szombat este 18 ó

Most read articles

Rózsaeső imaestek a Nyolc Boldogság Közösséggel

Vajon miről olyan híres október elseje?! Ezen a napon ünnepli az Egyház Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz liturgikus ünnepnapját…  Ez a fiatal apáca különle

Megválasztották a Közösség új kormányzatát

Október 29. és november 3. között zajlik a Nyolc Boldogság Közösség Általános Közgyűlése Franciaországban, 18 szerzetestestvér, 29 nővér és 29 laikus küldött részvételével. Az

camp

THN 2019: “Krisztust öltöttétek magatokra”

2019 júliusában immár 23. alkalommal kapaszkodtunk fel a Tábor-hegyére, hogy néhány napig különleges módon is Istenre figyelhessünk, és hagyjuk magunkat szeretetétől átformálni, megúj

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”