A Nyolc Boldogság Közösség elismerése mint a “megszentelt élet egyházi családja”

Published on the 10 december 2020

2020. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a Nyolc Boldogság Közösség egyházmegyei jogon „megszentelt élet egyházi családja” elismerést kapott.

A dekrétumot a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja jóváhagyásának birtokában Mgr. Robert Le Gall Toulouse érseke szentmise keretében adta át a közösség legfőbb elöljárójának, Anna Katharina Pollmeyer nővérnek.

Az 1983-as Egyházi törvénykönyv különbséget tesz a megszentelt élet intézményei és a hozzá hasonló intézmények között. A megszentelt élet intézményei közzé sorolja azokat, amelyekben az evangéliumi tanácsok szerinti nyilvános, örök, hármas fogadalmat tesznek a tagok. Ebbe a kategóriába tartoznak:

  • a szerzetes intézmények (monasztikus, kanonok, apostolkodó rendek és kongregációk),
  • a világi intézmények,
  • valamint a remeték.

A megszentelt élet intézményeihez hasonló intézmények az apostoli élet társaságai, ahol nem szükséges, de lehetséges hármas fogadalmat tenni, valamint a megszentelt szüzek, akik csak tisztasági fogadalmat vállalnak.

A „megszentelt élet egyházi családja” egy új intézményforma, amelyet a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja ismert el, a  Kongregáció által 2002-ben publikált dokumentum pedig a következőképpen mutat be:

„A megszentelt élet egyházi családja, egy olyan megszentelt élet intézménye, amelyet a fent megnevezett Kongregáció ismer el, és amely egy egyházjogi személyiségben magában foglal megszentelt életű nőket, férfiakat, klerikusokat és világiakat.”  

Ezt az intézményformát vegyes közösségeknek is nevezik, két típusuk létezik. Az egyik típus két ágból (megszentelt életű nők és férfiak – klerikusok), a másik típus három ágból áll (ezekben a két szerzetesi ág mellett létezik egy ún. laikus ág a világiak részére). Ez utóbbi esetben a struktúra a tagoknak azt a szándékát fejezi ki, hogy lelkiségükben meghatározó az Isten népe fogalma és a kommunió lelkisége. Jelenleg tíz, a Szentszék által jóváhagyott egyházi család létezik a Katolikus Egyházban.

A Nyolc Boldogság Közösségben, mint egyházmegyei jogú megszentelt élet intézményében, a női és férfi megszentelt életű tagok nyilvános örökfogadalmat tesznek, és a klerikusok a férfi ág által vannak inkardinálva.

Sr Margit du Royaume de Dieu

Szerző : Isten Országáról nevezett Margit nővér

Margit nővér a Közösség magyar nyelvű honlapjának szerkesztője, a homokkomáromi ház tagja.

Articles that may interest you

Pétales de roses à Nay

Rózsaeső imaestek ONLINE!

Immár több évtizedes hagyomány, hogy Lisieux-i Szent Teréz liturgikus ünnepéhez (okt. 1.) kötődően ún. Rózsaeső imaestek keretében kérjük az ő közbenjárását imaszándékainkért.

Kecskeméti programok 2020-2021

Az idei tanévben is sok szeretetettel várunk mindenkit a Nyolc Boldogság Közösség imaalkalmaira a kecskeméti Szentcsalád Plébánián! Immár hagyományos módon havonta egy szombat este 18 ó

16 új ideiglenes fogadalmas a Nyolc Boldogság Közösségben!

Augusztus utolsó napjaiban világszerte 16 fiatal fejezte be noviciátusi évét, öltötte magára a szerzetesi ruhát, és tett ideiglenes fogadalmat a Nyolc Boldogság Közösségben. A férfi ág

Most read articles

Rózsaeső imaestek a Nyolc Boldogság Közösséggel

Vajon miről olyan híres október elseje?! Ezen a napon ünnepli az Egyház Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz liturgikus ünnepnapját…  Ez a fiatal apáca különle

“Itt vagyok, hívtál!”

Szeptember elején világszerte 29 fiatal kezdett próbaidőt a Közösségben. Ez az év a képzés és a megkülönböztetés ideje számukra, ami segít tisztázni, hogy valóban a Nyolc Boldogság

Megválasztották a Közösség új kormányzatát

Október 29. és november 3. között zajlik a Nyolc Boldogság Közösség Általános Közgyűlése Franciaországban, 18 szerzetestestvér, 29 nővér és 29 laikus küldött részvételével. Az

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

I've read Know more