Kronológia

A KÖZÖSSÉGI ÉLET ELSŐ TAPASZTALATAI

1973: Május 25-én Valence-ben (Franciaország) megszületik a “Júda Oroszlánja és a feláldozott bárány” közössége. Gérard (Ephraim) és Josette Croissant, valamint Jean-Marc és Mireille Hammel úgy döntenek, hogy megalapítják a Közösséget.

1974: A közösségi élet indul Soyonsban, majd Valence-ben (Drôme, Franciaország). Efraim megírja az “Életszabályt”. Három tengelyre épül: az imádságra, a szegénységre és az engedelmességre.

1975: Május 31-én Robert Coffy püspök, Albi érseke, Cordes sur Cielben fogadja az új közösséget az egyházmegyében, ahol a “Júda Oroszlánja és az Áldozati Bárány Közössége” nevet vette fel. Ez új szakasz volt a közösségi élet szerkezetében. Novemberben az első alapítás külföldön következik, még pedig a Szentföldön.

1978: November 18-án Efraimot (Gérard Croissant) diakónussá szenteli Robert Coffy püspök  atya, és az első hét fogadalomtételekre kerül sor (magánfogadalmak).  Örökre elköteleznek magukat a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség evangéliumi tanácsai mellett. A megszentelt életük jeléül habitust vesznek fel.

1979: Január 19-én Róbert Coffy  püspök atya az akkor hatályos egyházi törvénykönyv szerint “jámbor társulássá” nyilvánítja a közösséget.

1980: A Közösségben bevezetik a Szentség állandó imádását. Már a Közösség alapítása óta a Kármel iskolájában gyakorolják a belső imát.

APOSTOLI ÉS MISSZIONÁRIUSI TÚLCSORDULÁS

1981: Az első “Élet Könyvének” megírása, amely a későbbi Általános Szabályzat elemeit tartalmazza. Első alapítás Afrikában, a kabindai kórházban (KDK).

1985 január: a Közösség az egyházmegyei jogú krisztushívők magántársulásává válik. Robert Coffy püspök jóváhagyja az Általános Szabályzatát. Az első moderátort, Philippe Madre-t Ephraim nevezi ki.

1991 augusztus 15.: az Általános Szabályzata módosításának jóváhagyása Roger Meindre, Albi érseke által. Ebből az alkalomból a Júda Oroszlánjának és Áldozati Bárány Közösség a Nyolc Boldogság Közösségévé válik.

1992: Első általános moderátor választás: Fernand Sanchezt választják meg. Felderítő misszió a Közösség vietnami megalapítása céljából.

1994: Meindre püspök atya a franciaországi püspökökkel való konzultációt követően dekrétummal hagyja jóvá az új Általános Szabályzatát 5 évre ad experimentum.

1998 november: Szavazás a Laikusok Pápai Tanácsa elé terjesztett új Általános Szabályzatáról. Ezzel egyidejűleg az “Élet Könyvét” is átdolgozták, és elkészült a “Direktórium”.

2000 november: Választó közgyűlés. François-Xavier Wallays atyát általános moderátornak választják.

2002 december 8: a Laikusok Pápai Tanácsa elismeri a Nyolc Boldogságok Közösségét mint pápai jogú nemzetközi krisztushívők magántársulásává és ad experimentum 5 évre jóváhagyja az Általános Szabályzatát.

Növekedési válság

2007: Stanislaw Rylko bíboros, a Laikusok Pápai Tanácsának elnöke irányelveket ad a Közösség kormányának a működés elmélyítése érdekében. Az Általános Szabályzat elismerésének két évvel meghosszabbítja.

2009 november: a Közgyűlés megszavazza a Közösségnek a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjához (CIVCSVA) való csatolását. A különböző életállapotoknak külön ágakat hoznak létre.

2010  szeptember 30: Franc Rodé bíboros, a CIVCSVA prefektusa rendelete, amely a Közösségen belüli feszültségek miatt és a Közösség új Általános Szabályzatának a CIVCSVA általi jóváhagyása érdekében Henry Donneaud testvérre, mint pápai komiszárusra bízza a Közösség kormányzását.

Az új Általános Szabályzat jóváhagyása a toulouse-i érsek által

2011: A CIVCSVA jóváhagyja az új Általános Szabályzatot. Június 29-én Robert Le Gall toulouse-i érsek megalapítja a Nyolc Boldogságok Közösségét, mint egyházmegyei jogú krisztushívők nyilvános társulását, azzal a céllal hogy a megszentelt élet egyházi családjává váljon.

2011 November 15-én: a pápai komiszárus és az Általános Tanács sajtóközleményt tesz közzé, amelyben ismerteti a Közösségben zajló átszervezési és szerkezetátalakítási folyamatot. A Közösség egyes tagjai által elkövetett súlyos hibákat tárnak fel.

2013: Anna Katharina Pollmeyer nővért október 7-én a CIVCSVA prefektusa rendeletével kinevezik a pápai komiszárus “delegált elnökévé”.

2014 június 29-én: Le Gall püspök rendelete, amely jóváhagyja az Általános Szabályzatot és a társult laikusok alapszabályának további három évre történő meghosszabbítását, ad experimentum.

2015 : Választó közgyűlés, október 22-től november 1-ig. Anna Katharina Pollmeyer nővért választják elnöknek; az egyes ágak (megszentelt nővérek, megszentelt testvérek, laikusok) általános vezetőit külön ág közgyűlésen választják meg. Henry Donneaud o.p. testvér továbbra is apostoli asszisztensként kíséri a Közösséget.

2019 : Választó közgyűlés, október 25-től november 3-ig. Anna Katharina Pollmeyer nővért 4 évre újraválasztják elnöknek, és az ágközgyűléseken új elöljárókat választanak.

2020 : November 12-én a CIVCSVA engedélyezi Le Gall püspök, Toulouse érseke számára, hogy a Nyolc Boldogságok Közösségét egyházmegyei jogú “megszentelt élet egyházi családdá” emelje, ami megtörténik december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

MEGNÉZEM

MÉG

Je souhaite recevoir vos newsletters

*Vous pouvez vous désabonner à tout moment en bas de chaque email (lire la politique de confidentialité).

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

Rose_Petals_G25_2_8

1er octobre :
fête de sainte Thérèse de lisieux

Soirées pétales
de roses