A BETAGOZODÁS szakaszai

első szakasz :
Érdeklődő idő

Mielőtt a Közösségbe fogadják, az érdeklődő személy rendszeresen látogatja a Közösség valamelyik házát és találkozik a Közösség egyik elöljárójával. Ha az érdeklődés komolynak bizonyul, megkezdhetik együtt egy első megkülönböztetést.

MÁsodik Szakasz :
A közös képzés próbaideje

Az érdeklődő idő végén következik a próbaidő szakasza. Minimum egy évig tart. A három ág felé érdeklődők közösen vesznek részt rajta, vagy a saját életkörülményükben maradva, vagy egy közösségi házon belül. A próbaidő a vágy érlelésének, a megkülönböztetésnek és a Közösség saját karizmája felfedezésének időszaka. Maga az élet erősíti meg a hívást és tanítja a beilleszkedést.

harmadik szakasz :
A jelöltidő éve

Ebben a szakaszban a személy a Közösség egyik ága felé orientálódik, hogy folytassa útját és megkülönböztetését. Így bekerül a két megszentelt ág egyikébe (posztulátus) vagy a laikus ágba (jelölt). Az ágak szerint különbözőek az útvonalak. A posztulátus vagy jelöltidő megkezdésekor a személy megkapja a közösségi keresztet. Ez a szakasz egy-két évig tarthat.

AZ ÁGAK SAJÁT SZAKASZAI

AZ ÁGAK SAJÁT SZAKASZAI

TESTVÉREK

AZ ÁGAK SAJÁT SZAKASZAI

NŐVÉREK

AZ ÁGAK SAJÁT SZAKASZAI

LAIKUSOK

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”

LES ÉTAPES DE LA BRANCHE DES FRÈRES

3- LE POSTULAT

Le postulant approfondit sa vocation, poursuit le discernement de son état de vie et est accompagné dans cette démarche par le responsable local de l’Eglise des Frères. Il participe à la vie de la branche de l’Eglise des Frères.

 

4- LE NOVICIAT

Si l’appel à la vie consacrée se confirme dans la Communauté, la personne suivra une année de noviciat canonique dans une maison construite à cet effet. Pendant le noviciat, la personne reçoit une formation à la vie consacrée, à la signification et à la pratique des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance en communauté.

 

5- LES VŒUX TEMPORAIRES

Lorsque le temps du noviciat a confirmé sa vocation, le novice prononce ses premiers vœux. En prononçant ses vœux temporaires, il intègre la communauté. Cette période dure entre quatre et six ans.

Pour le signifier, le frère reçoit l’habit et le scapulaire blanc ainsi que la cape liturgique communautaire.

 

6- LES VŒUX PERPÉTUELS

À la fin de cette période de vœux temporaires, le frère prononce les vœux perpétuels de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Il est ainsi définitivement intégré dans la Communauté des Béatitudes et devient à jamais uni au Christ, „son unique trésor et son unique espérance” sur terre.

Pour illustrer cela, le frère reçoit la glose liturgique, le scapulaire marron et la croix de communion sculptée avec l’agneau pascal.

FORMATION

POUR TOUS

Tout consacré reçoit une formation doctrinale en philosophie et en théologie, adaptée à la personne.

SACERDOCE

Un frère peut recevoir l’appel à la prêtrise. Pour cela, il participe à la formation spéciale au sacerdoce.

LES ÉTAPES DE LA BRANCHE DES SŒURS

3- LE POSTULAT

La postulante approfondit son appel, poursuit le discernement de son état de vie et est accompagnée dans cette démarche par la responsable locale des sœurs. Elle participe à la vie de la branche des sœurs.

4- LE NOVICIAT

Si l’appel à la vie consacrée dans la Communauté est confirmé, la personne fera un noviciat canonique d’un an dans une Maison érigée à cet effet. Au cours du noviciat, la personne reçoit une formation à la vie consacrée et au sens et à la pratique des conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d’obéissance au sein de la Communauté.

5- LES VŒUX TEMPORAIRES

Si le noviciat confirme son appel, la novice prononce ses premiers vœux. Par la profession des vœux temporaires, la personne est incorporée à la Communauté. Cette période dure entre quatre et six ans.

En signe de consécration, la sœur reçoit l’habit et le scapulaire blancs, ainsi que le manteau liturgique de la communauté.

6- Les vœux perpétuels

Au terme de ce temps de vœux temporaires, la sœur prononce les vœux perpétuels de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Elle est ainsi définitivement incorporée à la Communauté des Béatitudes et s’unit pour toujours au Christ,”unique trésor et unique espérance” sur la terre.

Pour signifier cela, la sœur reçoit l’habit liturgique (une coule), le scapulaire marron et la croix de la Communauté gravée de l’Agneau pascal.

formation

Chaque sœur consacrée reçoit une formation doctrinale en philosophie et en théologie, adaptée à sa personne.

LES ÉTAPES DANS LA BRANCHE DES LAÏCS

3- LA PROBATION

Cette année permet à la personne célibataire ou au couple, de continuer à mûrir et vérifier son appel communautaire. Le couple ou la personne, vit ainsi les engagements propres à la branche laïque. Son engagement est exprimé, protégé et adapté grâce à une charte personnelle qu’elle rédige.

4- L’ENGAGEMENT TEMPORAIRE

Cette période – qui dure entre quatre et sept ans – doit permettre au couple ou à la personne, d’approfondir sa vocation communautaire et de recevoir une formation adaptée.

Pour marquer cette étape, la personne ou le couple reçoit la cape liturgique communautaire.

5- L’ENGAGEMENT DÉFINITIF

Par cet engagement, la personne ou le couple est pleinement incorporée à la Communauté des Béatitudes.

Pour marquer cet engagement, la personne ou le couple reçoit la coule liturgique et la croix communautaire sculptée de l’agneau pascal.

FORMATION

Tout laïc reçoit une formation spirituelle, biblique et doctrinale adaptée à sa situation.

BETAGOZODÁS A FÉRFI SZERZETES ÁGBA

3- JELÖLTIDŐ – POSZTULÁTUS

A posztuláns elmélyíti elhívását, folytatja életállapotának megkülönböztetését, és ebben a perspektívában a testvérek helyi elöljárója kíséri. Részt vesz a férfi szerzetes ág életében.

4- NOVICIÁTUS

Ha a megszentelt életre való hívás és a Közösségbe való hívás megerősítést nyer, az illető egy éves kánoni noviciátust végez egy erre a célra felállított házban. A noviciátus alatt a személy a megszentelt életre, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség evangéliumi tanácsainak elmélyítésére és gyakorlására kap képzést a Közösségen belül.

5- IDEIGLENES FOGADALOM

Ha a noviciátusban a hivatása megerősítést nyer, a novícius annak végén leteszi első fogadalmát. Az ideiglenes fogadalom letételével teljes mértékben a Közösség tagjává válik. Az ideiglenes fogadalmi időszak négy és hat év között tart.

Ennek jeléül a testvér megkapja a habitust és a fehér skapulárét, valamint a közösségi liturgikus köpenyt.

4- ÖRÖKFOGALOM

Az ideiglenes fogadalmak időszakának végén a testvér leteszi a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség örök fogadalmát. Így véglegesen és teljes joggal a Nyolc Boldogságok Közösség tagjává válik, és örökre egyesül Krisztussal, „egyetlen kincsével és egyetlen reménységével” a földön.

Ennek jeléül a testvér megkapja a kórusruhát, a barna skapulárét és a közösségi keresztet, amelyen Isten Bárányának faragott képe látható.

KÉPZÉS

MINDENKI SZÁMÁRA

Minden megszentelt személy megfelelő filozófiai és teológiai képzésben részesül.

PAPSÁG

Egy testvér megkaphatja a papi hivatást. Ehhez a papságra való speciális képzésben részesül.

BETAGOZODÁS A NŐVÉR ÁGBA

3- JELÖLTIDŐ – POSZTULÁTUS

A posztuláns elmélyíti elhívását, folytatja életállapotának megkülönböztetését, és ebben a perspektívában a testvérek helyi elöljárója kíséri. Részt vesz a nővér ág életében.

4- NOVICIÁTUS

Ha a megszentelt életre való hívás és a Közösségbe való hívás megerősítést nyer, az illető egy éves kánoni noviciátust végez egy erre a célra felállított házban. A noviciátus alatt a személy a megszentelt életre, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség evangéliumi tanácsainak elmélyítésére és gyakorlására kap képzést a Közösségen belül.

5- IDEIGLENES FOGADALOM

Ha a noviciátusban a hivatása megerősítést nyer, a novícia annak végén leteszi első fogadalmát. Az ideiglenes fogadalom letételével teljes mértékben a Közösség tagjává válik. Az ideiglenes fogadalmi időszak négy és hat év között tart.

Ennek jeléül a nővér megkapja a habitust és a fehér skapulárét, valamint a közösségi liturgikus köpenyt.

4- ÖRÖK FOGADALOM

Az ideiglenes fogadalmak időszakának végén a nővér leteszi a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség örök fogadalmát. Így véglegesen és teljes joggal a Nyolc Boldogságok Közösség tagjává válik, és örökre egyesül Krisztussal, „egyetlen kincsével és egyetlen reménységével” a földön.

Ennek jeléül a nővér megkapja a kórusruhát, a barna skapulárét és a közösségi keresztet, amelyen Isten Bárányának faragott képe látható.

KÉPZÉS

Minden megszentelt személy megfelelő filozófiai és teológiai képzésben részesül.

BETAGAZÓDÁS A LAIKUS ÁGBA

3- JELÖLTIDŐ

Ez az év lehetővé teszi az egyedülálló vagy a házaspár számára, hogy tovább érlelje és megkülönböztesse közösségi hivatását. A házaspár vagy az egyedülálló a laikus ághoz tartozó kötelezettségeket éli meg. Elkötelezettségüket egy általuk készített személyes charta segítségével fejezik ki és bontakoztatják ki. 

4- IDEIGLENES ELKÖTELEZŐDÉS

Ennek az időszaknak – amely négy és hét év között lehet – lehetővé kell tennie a házaspár vagy az egyén számára, hogy elmélyítse közösségi hivatását és megfelelő képzésben részesüljön.

Az ideiglenes elköteleződéskor megkapják a közösségi liturgikus köpenyt.

5- VÉGLEGES ELKÖTELEZŐDÉS

Ezzel az elköteleződéssel a személy vagy a házaspár teljes mértékben a Nyolc Boldogság Közösség tagjává válik.

Ennek az elkötelezettségnek a jeléül a személy vagy a házaspár megkapja a kórusruhát és a közösségi keresztet, amelyen Isten Bárányának faragott képe látható.

KÉPZÉS

Minden laikus ág tagja a saját helyzetéhez igazodó lelki, bibliai és doktrinális képzésben részesül.

Goutte d'eau
goutte d'eau miroir