„A Közösség a Szűzanyához tartozik.” Marthe Robin kijelentése arra buzdít bennünket, hogy jobban elmélyedjünk Mária titkában. Mária saját személyében a már megistenült emberiség titkát fedi fel előttünk, és közbánjár értünk, hogy az ember végre felismerje rejtett hivatását: szeretetből, szeretetért született teremtmény. Mária teremtmény és Teremtő bensőséges egységének mintája számunkra.

A máriás lelkiség nem csupán lelkiségünk egy eleme: a Szűzanya rejtetten, de nagyon is valóságosan akar helyet foglalni szívünkben és Közösségünkben. Ő életünk példaképe és anyánk, aki megtanít minket a Nyolc Boldogság szerint élni. Szeretnénk közösségi és személyes szinten egyaránt kapcsolatba lépni vele, és engedni, hogy Közösségünk oltalmazója és Királynője legyen.

Monforti Grignon Szent Lajos nyomán minden napunkat azzal kezdjük, hogy Szűz Máriának ajánljuk magunkat. Mária-áhítatunk a rózsafüzér imádkozásában és az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában is megnyilvánul.

„Az igazi Mária tisztelet abban áll, hogy mindent
vele, benne, általa és érte teszünk.”
Montforti Grignon Szent Lajos

Felajánló ima

 

Ó, Mária,
az egész mennyei udvar jelenlétében
Anyámnak és Úrnőmnek választalak.
Neked adom át és neked szentelem
testemet és lelkemet,
belső és külső javaimat,
összes elmúlt, jelen és jövendőbeli
jó cselekedeteim értékét.
Teljes jogot és hatalmat adok neked fölöttem
és minden fölött, ami az enyém,
kivétel nélkül,
hogy tetszésed szerint rendelkezzél vele
Isten nagyobb dicsőségére,
időben és örökkévalóságban.

Monforti Grignon Szent Lajos

 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”