Szentségek és liturgia

„A földi liturgiában a Jeruzsálem szent városában ünnepelt mennyei liturgia előízét élvezzük, ahová zarándokokként tartunk.” (Sacrosanctum Conclium, 8.)

Szentségi élet

Az Eucharisztia és a kiengesztelődés szentsége erősít bennünket napról napra az életszentség útján és elkísér hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. A hét szentség életünkben az isteni kegyelem rendkívüli csatornája.

A liturgiában bekapcsolódunk a mennyei dicsőítésbe

Az első keresztények tanúságától indítva, akik „állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imádságokban” (ApCsel 2,42), a Közösség rendkívüli fontosságot tulajdonít a liturgiának. „A liturgia a szent mintegy idő- és térbeli berobbanásaként megadja, hogy Isten örökkévalóságában és végtelenségében részesüljünk, és ebben az Ország eljövetelét vételezi elő” (Élet könyve 51.).

 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”