A kis triduum

Minden héten megtartjuk a kis triduumot, a szent háromnap emlékezetét, melynek csúcspontja a vasárnap, a feltámadás emlékezete.

Csütörtök este Jézus végtelen szeretetén elmélkedünk, mely megmutatkozott az Eucharisztia megalapításában, majd elkísérjük őt a Getszemáni kertbe egy közbenjáró liturgiát imádkozva, melyet éjszakai szentségimádás követ.

Pénteken a keresztre emeljük tekintetünket, böjttel és imával Jézus szenvedését szemlélve.
Péntek este egy családias imádság során fogadjuk a szombat (sabbat) békéjét és áldását, a zsidó hagyományból kölcsönzött elemekkel és héber nyelvű énekekkel. A hetedik napon zsidó testvéreinkkel közösségben megemlékezünk a teremtés művéről, valamint hálaadással szemléljük a megváltás művét, melyet a Nagyszombat nyugalmába belépő Jézus, Izrael Messiása teljesített be.

Szombaton, a hét utolsó napján Szűz Máriához társulunk, aki még a sötétség óráiban sem vesztette el reményét. Vele együtt várjuk, hogy Krisztus megmutassa győzelmét a gonosz hatalma felett.

Vasárnap, a feltámadás napja

Hetünk során közösségi imánkat és személyes elmélkedésünket a vasárnap, az Úr feltámadásának napja felé tartó felemelkedésként éljük meg. E misztériumba szombat este lépünk be a feltámadási vesperás ünneplésével, valamint örömünket és hálánkat kifejező izraeli táncokkal.

Igyekszünk különleges gondot fordítani a vasárnapi liturgiákra, hogy kiemelt helyet kapjon ez az ünnepnap, mely a Bárány menyegzőjét vételezi elő. A vasárnap a közös ima és a testvéri élet kiemelkedő napja, az első keresztények mintájára. Közösségi életünk Krisztus feltámadásának kegyelmében újul meg újra és újra.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”