Az imádság megannyi formájára úgy tekintünk, mint eszközökre, amelyek által elnyerjük a Szentlélek olaját. Lelkiségünkben jelen van az új és a régi, a hagyomány Lélek általi megújulása.

Istennel való barátságunk a keleti kereszténységből tanult szüntelen imából (szív imája) és a Kármel iskolája szerinti belső ima hűséges gyakorlásából táplálkozik.

A belső ima

„A Közösség a belső imaéletet tekinti legfőbb kegyelmének.” (Élet könyve 60.)

A belső ima lényegi helyet foglal el életünkben. Hisszük, hogy a szemlélődő élet lehetővé teszi számunkra, hogy eljussunk Isten látásának boldogságára, fokozatosan hasonlóvá váljunk hozzá, és megvalósítsuk János apostol szavait: „Amikor Jézus megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt, amint van” (2Jn 3,2).

Minden termékenység az Istennel való bensőséges együttlétből fakad. A szemlélődő élet nyitottá tesz bennünket a Szentlélek munkálkodására. Személyes és közösségi szinten egyre jobban átadjuk magunkat a Szentléleknek, hogy munkatársaivá válhassunk.

„A szemlélődés nem más, mint Isten titkos, békés és szerető áramlása, melynek ha teret engedünk, a szeretet lelkével lobbant lángra bennünket.” (Keresztes Szent János)

A szentségimádás

Minden nap egy bizonyos időt töltünk az Oltáriszentség, a szeretet Napja előtt. E csendes imában hűségesen kitartva igyekszünk elengedni munkánkat, hogy belépjünk annak tekintetébe, aki VAN.

A lectio divina

A Szentírás szava édesség számunkra. A lectio divina során, az Ige szemlélődő, imádságos olvasásában megtanuljuk az Írásokat kitartóan kutatni, és szívünkben megőrizni. Szándékunk, hogy  Isten bölcsességéhez alakuljunk, aki gyengeséggel szégyeníti meg az erőseket. Máriához, Izrael leányához hasonlóan igyekszünk éjjel-nappal szívünkben őrizni e szavakat, melyek által az Igét rejtő kincstárrá válunk.

 

A Közösség védőszentjei

A Közösség úgy érezte, három védőszent választotta őt magáénak, akiket hálával fogadott el: Szent József, Vianney Szent János és Szárovi Szent Szerafim. Az ő alakjuk megszólítja a Közösséget, mi pedig példaként tekintünk rájuk. „A szentek megannyi csillagként vonzzák életünket, amint a hold is maga felé vonzza az óceánok mérhetetlen tömegét.”

Tovább…

Szent József, a mennyei Atyához hasonló csendes atya Isten atyaságát segít felfedeznünk. Ábrahám hitében igaz és szent emberként és az Egyház oltalmazójaként mellettünk áll az első szövetség népével vállalt közösségben. A Szűzanya jegyeseként és a Szent Család fejeként támogatja igyekvésünket, hogy a családi erények lelkülete szerint éljünk. Örömmel kérjük segítségét, hogy a Gondviselésre tudjunk hagyatkozni és készségesek legyünk a Szentlélek indításaira.

A másik két szent, Vianney Szent János, az arsi plébános, a lelkek és a papság iránti szeretet tanúja, valamint Szent Szerafim, a szárovi remete, aki által felfedeztük, hogy „elsődleges hivatásunk a szüntelen ima” az egyházi hagyomány kétféle kincsét, a nyugat és a kelet lelkiségét ismertetik meg velünk, és arra indítanak, hogy imádkozzunk a keleti és a nyugati egyház egységéért.


A Kármel tanítómesterei

Belső imaéletünkben a kármelita tanítók, Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János iskoláját követjük. E két mester a szemlélődés útját tanítja nekünk, melyen járva az Úr legközvetlenebb barátságába juthatunk.

A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz a „kis útra”, vagyis a lelki gyermekség és a szeretet útjára tanít minket.

Tovább…

Kis Szent Teréz üzenete az evangélium e szavaival foglalható össze: „Ha nem lesztek olyanok, mint a kicsiny gyermekek, nem lesz részetek a Mennyek Országában”. Teréz Isten irgalmának végtelenségét tanítja minden nemzedék számára, és azt, hogy szentjein át maga Isten látogatja meg beteg, elveszett gyermekeit, amennyiben megnyílnak irgalma felé.

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”