A pünkösdi tapasztalat és az eszkatológiai dimenzió kezdettől fogva a Nyolc Boldogság Közösség alapító karizmájának központját képezik.

A Közösség a karizmatikus megújulás kegyelmi áramlatában született, és vágya, hogy nap mint nap beengedje életébe a Szentlelket. Tanulja az engedelmességet és a ráhagyatkozást a Szentlélekre, aki ott fúj, ahol akar, és amikor akar, s az eljövendő Ország felé vezeti.

Ahogy azt az Élet könyve is kifejezi, minden tag saját életállapotának megfelelően valósítja meg ezt a hívást, a következő eszközök segítségével:

  • Istennel egyesült élet a keleti kereszténység iskolája szerinti szüntelen imára törekvés valamint a Kármel iskolája szerinti belső ima hűséges gyakorlása;
  • rendszeres szentségehez járulás;
  • a liturgia ünneplése, mely által bekapcsolódunk a mennyei dicsőítésbe;
  • buzgó dicsőítő imádság és a karizmák gyakorlása;
  • életünk felajánlása Szűz Máriának;
  • közösségvállalás Izrael népének imájával és közbenjárás azért, hogy minél előbb megvalósuljanak az Úr Izraelre és a nemzetekre vonatkozó tervei;
  • állhatatos közbenjárás a keresztények teljes egységéért.

 

„A keresztény élet célja a Szentlélek elnyerése.”
Szárovi Szent Szerafim (1759-1833), a Közösség egyik védőszentje.

 

 

“Votre don sera reçu par la Fondation pour le Clergé, en faveur de la Communauté des Béatitudes et les données recueillies sur le formulaire de don serviront aux communications de la Communauté des Béatitudes et de la Fondation pour le Clergé.”